Spravodajstvo Október 2012

28.10.2012 napísal dš

krankas

Krankas seniorom

Dňa 24.10. 2012 o 13,30- 15.00 sa v priestoroch Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb Ľudovíta Štúra v Kysuckom Novom Meste konala odborná prednáška na tému:  „Nežite život plný tieňov - degeneratívne ochorenie sietnice“

Čítať ďalej…

25.10.2012 napísal dš

hasici

Nové detské ihrisko

V rámci projektu Regenerácia centrálnej zóny mesta bola naplánovaná aj výstavba detského ihriska na Ulici ČSA. Vyrástlo na trávniku blízko vynovenej pešej zóny, ktorá vznikla tiež vďaka projektu a stala sa miestom relaxu občanov vďaka mnohým lavičkám a tieniku, ktorý dodávajú okolité stromy.

Čítať ďalej…

25.10.2012 napísal dš

jesen

Jeseň, pani bohatá

Jesenná príroda, jej krásy, úroda v záhradách bola pre detí z Materskej školy, Ulica 9. mája veľkou inšpiráciou pre rozvoj kognitívnych, psychomotorických a pohybových schopností. Deti na vychádzkach  nachádzali jesenné plody, ktoré starostlivo zbierali a prinášali do škôlky.

Čítať ďalej…

24.10.2012 napísal dš

starki

Naši starkí

Október je mesiac úcty k starším, a preto dňa 23.10. 2012 predškoláci 2. a 5. triedy z MŠ Litovelská ul.č.605, Kysucké Nové Mesto navštívili Klub 75.

Čítať ďalej…

23.10.2012 napísal dš

pravek

Pravekí ľudia v ZŠ Nábrežná

Téma praveku sa na hodinách dejepisu na ZŠ Nábrežná v KNM učila formou tvorivých dielní. A aké dojmy z praveku mali samotní žiaci?

Čítať ďalej…

23.10.2012 napísal dš

gym

55 - ročná jubilantka

Začiatok školy Gymnázia v KNM sa datuje od 1. septembra 1957. Za tých 55 rokov sa nielen niekoľkokrát zmenil názov školy, ale vystriedalo sa tu i niekoľko desiatok zamestnancov a brány školy vypustili do sveta stovky svojich absolventov.

Čítať ďalej…

17.10.2012 napísal dš

radost

Pohyb je radosť

Občianske združenie Chrabromil sa zapojilo so svojim projektom do štvrtého ročníka grantového programu s názvom  „Mobilita“, ktorú vyhlásil Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis, tento projekt bol úspešný a podporený grantom na nákup bicyklov, kolobežiek, cyklistických prílb, osvetlenia na bicykle a reflexné vesty pre ľudí s ťažkým zdravotným znevýhodnením

Čítať ďalej…

17.10.2012 napísal dš

alkohol

Postup pri umiestňovaní liehovín

Postup pri umiestnení liehoviny vyrobenej v ČR s obsahom alkoholu najmenej 20% objemových a viac na trh. 

Čítať ďalej…

16.10.2012 napísal dš

zahradkari

Záhradkári Kysúc vystavovali

V dňoch 13.10. a 14.10.2012 záhradkári Kysúc usporiadali v DK Kysucké Nové Mesto okresnú  výstavu ovocia a zeleniny.

Čítať ďalej…

16.10.2012 napísal dš

sbd

Voľby do predstavenstva SBD KNM

Dňa 11. októbra 2012 sa konalo zhromaždenie delegátov Stavebného bytového družstva v KNM. Programom rokovania bola Správa o činnosti predstavenstva a plnení úloh družstva.

Čítať ďalej…

15.10.2012 napísal dš

jds

Dôchodcovia oslávili 10. narodeniny

Je tomu už 10 rokov, čo v Kysuckom Novom Meste bola založená prvá organizácia JDS. A nielen v našom meste, ale vôbec prvá v našom okrese.

Čítať ďalej…

14.10.2012 napísal dš

jablko

Jabĺčkový deň na ZŠ Nábrežná

Dňa 5. októbra 2012 prijali pozvanie predškoláci z Materskej školy Komenského ul. v Kysuckom Novom Meste od pani učiteliek a detí druhých ročníkov na ,,Jabĺčkový deň" do Základnej školy Nábrežná v Kysuckom Novom Meste.

Čítať ďalej…

10.10.2012 napísal dš

chodniky

Chodníky na Murgašovej ulici

Na Murgašovej ulici je teraz rušno. Začala sa oprava chodníkov na tejto ulici.

Čítať ďalej…

09.10.2012 napísal dš

projekty

Projektové dni na ZŠ Nábrežná

Rozvoj kladných morálnych hodnôt, výchova k tolerancii, spolupráci a v neposlednom rade aj uvedomenie si hodnoty ľudského života boli základom dvoch projektových dní z dejepisu určených žiakom deviateho ročníka.

Čítať ďalej…

03.10.2012 napísal dš

vana

Nové oddelenie rehabilitácie v zariadení pre seniorov

V novootvorenom oddelení rehabilitácie, ktoré vzniklo rekonštrukciou nevyužívaných priestoroch v budove Zariadenia pre seniorov a Domove sociálnych služieb v KNM na Štúrovej ulici, sa nachádza elktroliečba, vodoliečba a masážna miestnosť.

Čítať ďalej…