Spravodajstvo August 2012

31.08.2012 napísal dš

čistota

Pozvánka na spoločné čistenie lesíka pri sídlisku Kamence

Mesto Kysucké Nové Mesto pozýva všetkých nadšencov a dobrovoľníkov na spoločné čistenie lesíka pri sídlisku Kamence! Čistenie lesíka sa uskutoční v sobotu 08. septembra 2012 od 9.00 hod., vprípade nepriaznivého počasia sa akcia uskutoční o 2 týždne 22. septembra.

Čítať ďalej…

31.08.2012 napísal dš

skola

Literárne talenty

Nový školský rok sa pomaly blíži, a tak na ZŠ Nábrežná zrekapitulovali úspechy svojich žiakov na literárnom poli, ktoré môžu slúžiť ako motivácia pre ostatných. Múzy a inšpirácia nech neopúšťajú žiakov, aby mohli ďalej úspešne reprezentovať svoju školu a mesto.

Čítať ďalej…

28.08.2012 napísal dš

plochy

Výstavba parkovísk

Okrem prác na regenerácii centrálnej zóny, sa v septembri budú budovať v meste aj parkoviská.

Čítať ďalej…

28.08.2012 napísal dš

skoly

Začína školský rok 2012/2013

Po dvojmesačnej prestávke sa opäť ako po iné roky otvoria brány škôl a školských zariadení v našom meste. Do 20 tried materských škôl nastúpi 452 detí. Základné školy bude v 74 triedach navštevovať 1489 žiakov. Počet žiakov ZUŠ sa zníži v dôsledku odčlenenia pobočiek školy v Žiline.

Čítať ďalej…

20.08.2012 napísal dš

ihrisko

Nové dopravné ihrisko

V apríli 2012 vyšla výzva z Nadácie Pontis na Grantový program Mobilita 2012 v spolupráci s Nadačným fondom Kia Motors Slovakia. Po vypracovaní a podaní projektu učiteľkou MŠ 9. mája PhDr. Elenou Gavlákovou bol tento odbornými hodnotiteľmi nadácie pozitívne ohodnotený, schválený a podporený plnou sumou 3000€.

Čítať ďalej…

16.08.2012 napísal dš

chodnik

Regenerácia centrálnej zóny mesta pokračuje

Ďalšia časť projektu Regenerácia centrálnej zóny mesta KNM sa týka okolia budovy Domu kultúry. Práce na oprave chodníka pred Domom kultúry sa už začali a z tohto dôvodu je tu obmedzená cestná premávka.

Čítať ďalej…

16.08.2012 napísal dš

dhz

O pohár primátora mesta

Už 19. ročník súťaže O pohár primátora mesta Kysucké Nové Mesto sa uskutočnil 4. augusta 2012. Súťažiacich a hostí privítal primátor mesta Ing. Ján Hartel. Celkovo súťažilo 31 družstiev. Umiestnenie bolo nasledovné:

Čítať ďalej…

03.08.2012 napísal dš

zahradky

Okolie bytoviek kvitne

Okolie mnohých bytoviek v našom meste priam kvitne. Niektorí byvatelia upravujú pozemky pri bytovkách, starajú sa o dreviny, vysádzajú kvety a skrášľujú tak životné prostredie nielen sebe ale aj svojim susedom. Mnohí z nich sa zapojili do súťaže, ktorú vyhlásilo mesto a tento rok sa koná jej 3. ročník.

Čítať ďalej…

01.08.2012 napísal dš

foto

Staňte sa spolutvorcami Zvestí KNM

Radi fotografujete? Ste kreatívni? Máte chuť prispieť do nášho periodika? Môžete tak urobiť zaslaním fotografie na titulnú stranu jedného z ďalších vydaní Zvestí KNM. Fotografia môže zobrazovať časť mesta a jeho okolia v ktoromkoľvek ročnom období či život mesta a jeho obyvateľov.

Čítať ďalej…