Spravodajstvo Máj 2012

24.05.2012 napísal dš

monitor

Monitor 2012

Dňa 14. marca sa na 3 základných školách v meste a ďalších 9 základných školách v okrese uskutočnil test žiakov 9-tych ročníkov z predmetov matematika a slovenský jazyk. Tento test je známy pod názvom Monitor a jeho výsledky slúžia ako podklad žiaka na prijímacie konanie na strednú školu. Ako dopadli v testovaní žiaci nášho mesta?

Čítať ďalej…

24.05.2012 napísal dš

kostol

Obnova Kostola sv. Jakuba

Farnosť sv. Jakuba sa pustila do opravy svojho kostola. Ten je vzácnou kultúrnou pamiatkou a najstarším zachovaným kostolom na Kysuciach a zároveň ozdobou nášho mesta.

Čítať ďalej…

24.05.2012 napísal dš

den matiek

Deň matiek v MŠ Litovelská

Milé naše mamy, staré mamy, vítame vás medzi nami - týmito veršíkmi privítali na besiedkach škôlkari MŠ Litovelská v Kysuckom Novom Meste pri príležitosti sviatku Dňa matiek svoje mamičky a babičky, pre ktoré pripravili vo svojich triedach besiedky plné piesní, básní, scénok a tančekov.

Čítať ďalej…

23.05.2012 napísal dš

primator

Škôlkari u pána primátora

V rámci projektového vyučovania, zážitkového učenia sa a na základe vypracovaného projektu „Slovensko moja vlasť“ sa deti z Materskej školy na Ulici 9. mája zúčastnili besedy u primátora mesta Ing. Jana  Hartela na MsÚ KNM.[

Čítať ďalej…

23.05.2012 napísal dš

policajt

Policajt na návšteve MŠ

Už dlhšiu dobu sa deti Materskej školy Nezábudka v Rudine chceli ničo bližšie dozvedeiť o práci policajtov, a preto si pozvali na besedu mestského policajta z KNM pána rot. Vladimíra Martinca.

Čítať ďalej…

21.05.2012 napísal dš

budky

Búdky pre vtáčiky

Na  materskej škole 9. mája v rámci environmentálnej výchovy  a prierezovej témy  v školskom vzdelávacom programe sme naplánovali doplnkovú edukačnú aktivitu “Starajme sa o vtáčiky“.

Čítať ďalej…

21.05.2012 napísal dš

Jahodový deň

Druhý májový piatok nebol ako každý iný. V Materskej škole Komenského ul. v KNM mali deti celý deň jahodový. Všetky deti i pani učiteľky prišli oblečení v červenom.

Čítať ďalej…

21.05.2012 napísal dš

agentura

Novootvorená Kysucká agentúra

Od 1. 6. 2012 zahajuje na Námestí slobody 94 v Kysuckom Novom Meste (v budove MsÚ so samostatným vchodom) svoju činnosť KYSUCKÁ AGENTÚRA.

Čítať ďalej…

17.05.2012 napísal dš

hasici

U hasičov

Dňa 16.5.2012 škôlkari  2. a 5.triedy z MŠ Litoveská sa zúčastnili stretnutia s príslušníkmi hasičského a záchranného zboru v Kysuckom Novom Meste - HaZZ.

Čítať ďalej…

16.05.2012 napísal dš

anglicko

Žiaci základných škôl v Anglicku

ZŠ Nábrežná v Kys.N. Meste sa tento školský rok rozhodla obohatiť program pre žiakov a zorganizovala jazykovo-historickú exkurziu do Veľkej Británie. Spoločne sa 41 žiakov z kysuckých základných škôl vybralo na viac než 20-hodinovú cestu autobusom do južného Anglicka.

Čítať ďalej…

11.05.2012 napísal dš

Týždeň modrého gombíka

Ôsmy ročník zbierky Týždeň modrého gombíka, ktorý sa koná od 14. do 20. Mája, pomôže deťom v Zimbabwe, aby sa mohli bez obáv napiť. V Bratislave sa do zbierky zapájajú mnohé školy a podujatie aj tento rok podporia známe osobnosti.

Čítať ďalej…

11.05.2012 napísal dš

podakovanie

Poďakovanie

Pri našej MŠ 9. mája bolo založené Občianske združenie Lienka. Už druhý rok si uplatňoval i zákonné právo a čerpali 2% ( 1,5%) z daní. Minulý rok touto cestou získali 2 605,74 €, z ktorých si zakúpili interaktívnu tabuľu.

Čítať ďalej…

06.05.2012 napísal dš

hasici

Na návšteve u hasičov

Dňa  04. 05. 2012 predškoláci z Materskej školy Komenského ul. v Kysuckom Novom Meste navštívili pri príležitosti Dňa otvorených dverí našich hasičov.

Čítať ďalej…

04.05.2012 napísal dš

Svetový deň Pohybom ku zdraviu

V súčasnej dobe veľmi narastá výskyt chronických civilizačných chorôb, vieme, že príčinou tohto stavu je nesprávny životný štýl, hlavne nevhodné stravovanie a nedostatočná fyzická aktivita. Svetová zdravotnícka organizácia sa na Svetovom zdravotníckom zhromaždení v roku 2002 rozhodla zaradiť do svojho kalendára 10. máj ako svetový deň „Pohybom k zdraviu“.

Čítať ďalej…

03.05.2012 napísal dš

den zeme

Aj žiaci zo ZŠ Clementisova oslávili Deň Zeme

Dňa 20.4. 2012 (piatok) sa na ZŠ Clementisova uskutočnila akcia Deň Zeme. Akcie sa zúčastnili všetky triedy okrem žiakov 9. ročníka. Žiaci 1.-4. ročníka mali environmentálne aktivity v triedach. Vyzbieralo sa veľké množstvo vriec odpadu, ktoré zároveň aj separovali.

Čítať ďalej…