Spravodajstvo Apríl 2012

29.04.2012 napísal dš

tabula

Práca škôlkarov na interaktívnej tabuli

Materská škola Litovelská ul. KNM je modernou a aktívnou školou, ktorá je otvorená novým nápadom, ktoré pomáhajú deťom dosahovať lepšie výsledky zaujímavou formou vyučovania. Interaktívna tabuľa je jednou z možností ako vzdelávať deti zábavnou a hravou formou.

Čítať ďalej…

27.04.2012 napísal dš

2 percenta

Darovať 2 % dane môžete už len do pondelka

Využite možnosť darovať finančné prostriedky organizácii pôsobiacej v našom meste. Podporíte činnosť školských, kultúrnych, športových a sociálnych organizácií v našom meste. Urobiť tak môžete už len do pondelka 30.4.2012.

Čítať ďalej…

26.04.2012 napísal dš

enviro

Environmentálna výchova v materskej škole

V rámci realizácie environmentálnej výchovy v našej Materskej škole ul. Komenského v Kysuckom Novom Meste deti získavajú primerané poznatky o ochrane prírody, pestujú si základné návyky ekologického konania.

Čítať ďalej…

25.04.2012 napísal dš

Auto google street view aj v našom meste

Naše mesto navštívilo špeciálne Street View auto. Dôvodom je veľký záujem o túto službu od verejnosti. Street View autá zbierajú panoramatické fotografie slovenských miest.

Čítať ďalej…

25.04.2012 napísal dš

druzstvo

Návšteva na družstve

Dňa 24.4.2012 predškoláci MŠ-Litovelská ul.č. 605 Kysucké Nové Mesto navštívili poľnohospodárske obchodné družstvo v Radoli. Deti si nielen teoreticky ale aj prakticky utvrdili poznatky o domácich zvieratách a ich mláďatách ,o ktorých sa učia v materskej škole.

Čítať ďalej…

25.04.2012 napísal dš

den zeme

Deň Zelených škôl

Už 4 roky naša škola – Špeciálna základná škola KNM úspešne pracuje v celosvetovom projekte „Zelená škola“. Sme stále držiteľom tohto titulu a máme vlajku s logom Eko-schools.

Čítať ďalej…

22.04.2012 napísal dš

dickens

Deň Ch. Dickensa na ZŠ Nábrežná

Vybraní žiaci 7.-9. ročníka, ktorí majú dostatok vedomostí a zručností v anglickom jazyku, sa zúčastnili projektového dňa venovanému Charlesovi Dickensovi

Čítať ďalej…

18.04.2012 napísal dš

den zeme

Deň Zeme

K príležitosti blížiaceho sa Dňa Zeme, ktorý pripadá na 22. mája, sa všetky materské a základné školy v meste, Základná umelecká škola, Centrum voľného času, Špeciálna základná škola, Spojená škola, Stredná priemyselná škola, Gymnázium, Odborné učilište a Stredná odborná škola strojnícka v Kysuckom Novom Meste zapojili do nultého ročníka Dňa Zeme.

Čítať ďalej…

18.04.2012 napísal dš

den narcisov

Deň narcisov

V piatok 13. apríla 2012 sa uskutočnila v uliciach nášho mesta zbierka Ligy proti rakovine s názvom Deň narcisov.

Čítať ďalej…

17.04.2012 napísal dš

april

Beseda o lese

V rámci edukačného procesu a vypracovaného projektu "Apríl mesiaca lesov", zavítal na besedu s 5. - 6. ročnými deťmi do MŠ 9. mája Ing. Ján Vojtek, pracovník LS Povina. Hravou a úsmevnou formou priblížil deťom dôvod svojej návštevy v materskej škole.

Čítať ďalej…

17.04.2012 napísal dš

dielne

Tvorivé dielne na hodinách dejepisu

Predveľkonočné dejepisné vyučovanie v triedach 7.A a 8.C ZŠ Nábrežnej v Kysuckom Novom Meste sa nieslo v duchu „pestovania ľudových tradícií“.

Čítať ďalej…

10.04.2012 napísal dš

kliešť

Sezóna kliesťov

Jarné dni sú obdobím, kedy sa v prírode začínajú vyskytovať kliešte – pôvodcovia viacerých nebezpečných chorôb. Na Slovensku žije približne dvadsať druhov kliešťov. Darí sa mu v listnatých aj zmiešaných lesoch, parkoch, lesoparkoch, na cintorínoch, dokonca priamo v mestskej zeleni.

Čítať ďalej…

10.04.2012 napísal dš

Deň narcisov

Jednodňová finančná zbierka Ligy proti rakovine sa bude konať tento rok už po 16 krát. Narcis bude spájať ľudí na celom Slovensku dňa 13. apríla 2012.

Čítať ďalej…

09.04.2012 napísal dš

jar

Maľované vajíčko

Blížiacu sa Veľkú noc si deti, rodičia, ale aj starí rodičia v MŠ Litovelská ul. v Kysuckom Novom Meste pripomenuli na tvorivých dielňach s jarnou tematikou.

Čítať ďalej…

04.04.2012 napísal dš

fantázia

Centrum sociálnych služieb Fantázia získalo ďalší certifikát

Jedným z inovatívnych prvkov, ktorý výrazne prispieva k zvyšovaniu kvality poskytovaných služieb v Centre sociálnych služieb Fantázia je zavedenie konceptu bazálnej stimulácie. Na základe splnených kritérií bol centru udelený certifikát.

Čítať ďalej…

04.04.2012 napísal dš

fajcenie

Prestaň a vyhraj

Úrad verejného zdravotníctva SR je koordinátorom celoslovenskej súťaže, ktorá sa koná každé dva roky pre fajčiarov, s názvom Prestaň a vyhraj.

Čítať ďalej…

02.04.2012 napísal dš

Deň veselých zúbkov

Akcia s názvom Deň veselých zúbkov sa konala dňa 29.3.2012 v MŠ Litovelská ul. v Kysuckom Novom Meste. Rodičia a ich ratolesti si spoločne vypočuli prednášku dentálnej hygieničky, ktorá im vysvetlila a ukázala správnu techniku čistenia zúbkov.

Čítať ďalej…