Spravodajstvo Február 2012

29.02.2012 napísal dš

ZŠ Nábrežná a fašiangy

Za oknami smiech a tanec, fašiangový harmatanec. Berte masky, je tu bál, fašiangový karneval... Popoludní 21. februára sa v triedach prvého ročníka vskutku ozývala hudba, smiech i tanec.

Čítať ďalej…

25.02.2012 napísal dš

ms litovelska

Chystajte si, deti, masky

Fašiangový čas je časom zábavy, radovánok a spevu. Aj deti v MŠ Litovelská ul. č. 605 v Kysuckom  Novom Meste sa dňa 22.2.2012 zabavili v pestrých maskách pri veselej hudbe, tanci a rôznych súťažiach na detskom karnevale.

Čítať ďalej…

23.02.2012 napísal dš

dietatko

Slávnostné privítanie do života

Vo štvrtok popoludní, dňa 23.2.2012, sa v sobášnej sieni mestského úradu konalo privítanie do života. Rodičia Miroslav a Zdenka Hofferovci priši na slávnosť so svojou dcérkou Tatiankou a jej staršou sestrou Natálku

Čítať ďalej…

23.02.2012 napísal dš

ms komenskeho

Karneval v MŠ Komenského

Dňa 15.februára 2012 sa uskutočnil v našej Materskej škole Komenského ul. v Kysuckom Novom Meste dlho očakávaný karneval. Deti sa naň pripravovali nielen básňami a piesňami, ale za pomoci pani učiteliek zhotovovali rôzne masky, škrabošky.

Čítať ďalej…

23.02.2012 napísal dš

fasiangy

Fašiangy v MŠ 9. mája

Deti z Materskej školy 9. mája KNM si už celý predchádzajúci týždeň v edukačných aktivitách a činnostiach  pripomínali „Fašiangy“. Získavali o nich zaujímavé informácie, učili sa piesne, básne, vyrábali škrabošky a masky,  ktorými si  vyzdobili triedy.

Čítať ďalej…

22.02.2012 napísal dš

Veľký fašiangový karneval pre dôchodcov

Fašiangy to je čas hostín, zábav, tancovačiek, plesov, ale i obradov spojených s pochovávaním basy. Aj Domov dôchodcov Kysucké Nové Mesto Štúrova 1210 usporiadal v Dome kultúry 16. februára Veľký fašiangový karneval.

Čítať ďalej…

21.02.2012 napísal dš

zasadnutie

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva

9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste sa konalo 16. februára 2012 v zasadačke mestského úradu. Po schválení programu začalo mestské zastupiteľstvo prerokovávať jednotlivé body.

Čítať ďalej…

20.02.2012 napísal dš

škola

Úspešnosť absolventov Strednej odbornej školy strojníckej v KNM

Na základe analýzy Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave, uverejnenej v Hospodárskych novinách zo dňa 02. 02. 2012, sa absolventi Strednej odbornej školy strojníckej v Kysuckom Novom Meste v školskom roku 2010/2011mimoriadne dobre uplatnili na trhu práce.

Čítať ďalej…

18.02.2012 napísal dš

Boj so snehom

Do boja so snehom mesto zapojilo aj ťažkú techniku. Výsledky sú viditeľné, vytvorili sa tak bezpečnejšie podmienky pre obyvateľov pri ich ceste za každodennými povinnosťami.

14.02.2012 napísal dš

Dobrá práca bytového družstva

V decembri 2011sa zišlo Zhromaždenie delegátov Stavebného bytového družstva v Kysuckom Novom Meste. Pracovné sedenie sa začalo hodnotením práce za uplynulý rok, bol schválený rozpočet na rok 2012 a prednesené nové úlohy, v ktorých sa hľadajú ďalšie možnosti rozvoja družstva.

Čítať ďalej…

03.02.2012 napísal dš

zdrave zubky

Zdravé zúbky nebolia

Dňa 30. 1. 2012 navštívili deti v MŠ Litovelská ul. č. 605 v Kysuckom Novom Meste bacil Cecil a bacilka Milka v podaní študentiek lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Čítať ďalej…

01.02.2012 napísal dš

zima

Snežné radovánky

V materskej škole na Ulici 9. mája sa celý týždeň niesol v znamení zimných športov, radovánok a tvorenia v snehu. Deti plnili ciele špeciálnych pohybových zručností a schopností.

Čítať ďalej…