Základné sociálne poradenstvo

Stručný popis:

Vyhľadávanie a príprava fyzických osôb, ktoré majú záujem vykonávať funkciu opatrovníka a príprava opatrovníkov na výkon opatrovníckych práv a povinnosti.

 

Legislatíva :

Zákon 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov

Zákon 305/205 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane a o sociálnej kuratele v znení neskorších doplnení

 

Potrebné dokumenty, tlačivá na stiahnutie:


Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Litovelská 871
Oddelenie: školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva
Referát: sociálnych vecí a zdravotníctva
Kontakt: PhDr. Lenka Taranová

Tel.: 041/ 4204183

mail: lenka.taranova@kysuckenovemesto.sk

 

Doba vybavenia:
stránkové dni:  pondelok 7,00 -15,00 hod.
streda 7,00 – 16,00 hod.
piatok 7,00- 14,00 hod.
obedná prestávka 11,00 -12,00 hod.
 
Poplatok:
bez poplatku

Späť