Školstvo

  • MATERSKÉ ŠKOLY:

Materská škola, Ulica 9. mája 1292/11, Kysucké Nové Mesto, 041/421 29 34

Materská škola, Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto, 041/421 27 04

Materská škola, Litovelská 605/9, Kysucké Nové Mesto, 041/421 25 09

 

  • ZÁKLADNÉ ŠKOLY:

http://www.knmzsclementisova.svsbb.sk/nasaskola.php

Základná škola, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto

http://zssulkovknm.edupage.org/

Základná škola, Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto

http://www.zsnabreznaknm.eu/

Základná škola, Nábrežná 845/17, Kysucké Nové Mesto

 

www.zusknm.sk

Základná umelecká škola, Štúrova 467/6, Kysucké Nové Mesto

https://szsknm.edupage.org/

Špeciálna základná škola s materskou školou, Lipová 622, Kysucké Nové Mesto, 041/421 29 58

 

  • STREDNÉ ŠKOLY:

www.gymknm.sk

Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto

www.spsknm.sk

Spojená škola, SPŠ a OA, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto

www.souknm.sk

Stredná odborná škola strojnícka, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto

http://ouknm.edupage.org/

Spojená škola internátna, Murgašova 580, Kysucké Nové Mesto

 

  • CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU:

www.cvcknm.sk

Centrum voľného času, Komenského 1163/40, Kysucké Nové Mesto

www.cvcjakub.sk

Centrum voľného času sv. Jakuba, Jesenského 2928, Kysucké Nové Mesto

 

  • CENTRUM PPPaP:

www.pppknm.sk

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Komenského 2740, Kysucké Nové Mesto