Školstvo

  • MATERSKÉ ŠKOLY:

Materská škola, Ul. 9. mája 1292, Kysucké Nové Mesto, 041/421 29 34

Mateská škola, Komenského ul. 1162, Kysucké Nové Mesto, 041/421 27 04

Mateská škola, Litovelská ul. 605, Kysucké Nové Mesto, 041/421 25 09

Mateská škola Budatínska Lehota 31, 041/421 27 88

 

  • ZÁKLADNÉ ŠKOLY:

www.knmzsclementisova.svsbb.sk

Základná škola Clementisova ul., Kysucké Nové Mesto

www.zssulkovknm.edu.sk/

Základná škola Dolinský potok, Kysucké Nové Mesto

http://www.zsnabreznaknm.sk/

Základná škola Nábrežná ul., Kysucké Nové Mesto

www.zusknm.sk

Základná umelecká škola, Hviezdoslavova ul., Kysucké Nové Mesto

Špeciálna základná škola, Lipová ul. 622, Kysucké Nové Mesto, 041/421 29 58

 

  • STREDNÉ ŠKOLY:

www.gymknm.sk

Gymnázium, Komenského ul., Kysucké Nové Mesto

www.spsknm.sk

Spojená škola, SPŠ a OA, Nábrežná ul., Kysucké Nové Mesto

www.souknm.sk

Stredná odborná škola strojnícka, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto

http://ouknm.edupage.org/

Odborné učilište, Murgašova ul., Kysucké Nové Mesto

 

  • CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU:

www.cvcknm.sk

Centrum voľného času, Komenského ul., Kysucké Nové Mesto

www.cvcjakub.sk

Centrum voľného času sv. Jakuba, Komenského ul., Kysucké Nové Mesto

 

  • CENTRUM PPP A PREVENCIE:

www.pppknm.sk

Centrum PPP a prevencie, Komenského ul, Kysucké Nové Mesto

Otvorenie predajne

Navštívte novootvorenú predajňu bytových doplnkov - záclony, obrusy, krajky, prírodné materiály, závesy, posteľné prádlo, rôzne dekorácie - za nízke ceny vysoká kvalita. Predajňa má sídlo v budove firmy RISS na ulici ČSA (vedľa pizérie).

Príďte a uvidíte, čo ste nevideli. Predajňa je otvorená od 08.00 hod. do 18.00 hod.