Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2016 Mesta Kysucké Nové Mesto


Rozpočet mesta:                                   Príloha
Programový rozpočet 2016-2018:
Príloha

 

 

Rozpočet na rok 2016 príspevkové organizácie mesta :

MKŠS                                   Príloha
Údžba mesta
Príloha


     
Rozpočet na rok 2016 rozpočtové organizácie mesta :
ZŠ Nábrežná                                   Príloha
ZŠ Clementisova
Príloha
ZŠ Dolinský potok
Príloha
MŠ 9.mája
Príloha
MŠ Litovelská
Príloha
MŠ Komenského
Príloha
CVČ
Príloha
ZUŠ
Príloha
   

 

 

Späť