Rozpočet na rok 2014

Rozpočet na rok 2014 Mesta Kysucké Nové Mesto


Rozpočet mesta: schválený 12.12. 2013 Uzn. č.181/2013 Príloha
Programový rozpočet 2014-2016: schválený 12.12. 2013 Uzn. č.183/2013 Príloha

 

 

Rozpočet na rok 2014 príspevkové organizácie mesta :

MKŠS schválený 12.12. 2013 Uzn. č.186/2013 Príloha
Údžba mesta schválený 12.12. 2013 Uzn. č.184/2013 Príloha


     
Rozpočet na rok 2014 rozpočtové organizácie mesta :
ZŠ Nábrežná schválený 12.12. 2013 Uzn. č.181/2013 Príloha
ZŠ Clementisova schválený 12.12. 2013 Uzn. č.181/2013 Príloha
ZŠ Dolinský potok schválený 12.12. 2013 Uzn. č.181/2013 Príloha
MŠ 9.mája schválený 12.12. 2013 Uzn. č.181/2013 Príloha
MŠ Litovelská schválený 12.12. 2013 Uzn. č.181/2013 Príloha
MŠ Komenského schválený 12.12. 2013 Uzn. č.181/2013 Príloha
CVČ schválený 12.12. 2013 Uzn. č.181/2013 Príloha
ZUŠ schválený 12.12. 2013 Uzn. č.181/2013 Príloha
   

 

I.úprava rozpočtu :
Mesto schválená 12.06.2014 Uzn. č. 55/2014 Príloha
MKŠS schválená 12.06.2014 Uzn. č. 65/2014 Príloha
Údžba mesta schválená 12.06.2014 Uzn. č. 64/2014 Príloha
ZŠ Nábrežná schválená 12.06.2014 Uzn. č. 59/2014 Príloha
ZŠ Clementisova schválená 12.06.2014 Uzn. č. 60/2014 Príloha
ZŠ Dolinský potok schválená 12.06.2014 Uzn. č. 61/2014 Príloha
MŠ 9.mája schválená 12.06.2014 Uzn. č. 56/2014 Príloha
MŠ Litovelská schválená 12.06.2014 Uzn. č. 58/2014 Príloha
MŠ Komenského schválená 12.06.2014 Uzn. č. 57/2014 Príloha
CVČ schválená 12.06.2014 Uzn. č. 63/2014 Príloha
ZUŠ schválená 12.06.2014 Uzn. č. 62/2014 Príloha

 

 

II.úprava rozpočtu :
Mesto schválená 11.09.2014 Uzn. č.105/2014 Príloha
MKŠS schválená 11.09.2014 Uzn. č.110/2014 Príloha
Údžba mesta schválená 11.09.2014 Uzn. č.111/2014 Príloha
ZŠ Nábrežná schválená 11.09.2014 Uzn. č.106/2014 Príloha
ZŠ Clementisova schválená 11.09.2014 Uzn. č.107/2014 Príloha
ZŠ Dolinský potok schválená 11.09.2014 Uzn. č.108/2014 Príloha
MŠ 9.mája

MŠ Litovelská

MŠ Komenského

CVČ

ZUŠ schválená 11.09.2014 Uzn. č.109/2014 Príloha

 

 

Späť