Rozpočet na rok 2013

Rozpočet na rok 2013 Mesta Kysucké Nové Mesto

Rozpočet mesta: schválený 13.12.2012 Uzn. č.234/2012 Príloha
Programový rozpočet: schválený 13.12.2012 Uzn. č.240/2012
Príloha

 


I.úprava rozpočtu :
Mesto schválená 12.06.2013 Uzn. č.71/2013
Príloha
MKŠS schválená 12.06.2013 Uzn. č.86/2013

Údžba mesta schválená 14.03.2013 Uzn. č.43/2013

ZŠ Nábrežná schválená 12.06.2013 Uzn. č.80/2013
Príloha
ZŠ Clementisova schválená 12.06.2013 Uzn. č.81/2013
Príloha
ZŠ Dolinský potok schválená 12.06.2013 Uzn. č.82/2013
Príloha
MŠ 9.mája schválená 12.06.2013 Uzn. č.77/2013
Príloha
MŠ Litovelská schválená 12.06.2013 Uzn. č.79/2013
Príloha
MŠ Komenského schválená 12.06.2013 Uzn. č.78/2013
Príloha
CVČ schválená 12.06.2013 Uzn. č.84/2013
Príloha
ZUŠ schválená 12.06.2013 Uzn. č.83/2013
Príloha

 


II.úprava rozpočtu :
Mesto schválená 12.12.2013 Uzn. č.168/2013
Príloha
MKŠS schválená 12.12.2013 Uzn. č.178/2013 Príloha
Údžba mesta schválená 12.06.2013 Uzn. č.85/2013
Príloha
ZŠ Nábrežná schválená 12.12.2013 Uzn. č.169/2013 Príloha
ZŠ Clementisova schválená 12.12.2013 Uzn. č.170/2013 Príloha
ZŠ Dolinský potok schválená 12.12.2013 Uzn. č.171/2013 Príloha
MŠ 9.mája schválená 12.12.2013 Uzn. č.174/2013 Príloha
MŠ Litovelská schválená 12.12.2013 Uzn. č.173/2013 Príloha
MŠ Komenského schválená 12.12.2013 Uzn. č.172/2013 Príloha
CVČ schválená 12.12.2013 Uzn. č.176/2013 Príloha
ZUŠ schválená 12.12.2013 Uzn. č.175/2013 Príloha

 


III.úprava rozpočtu :
Údžba mesta schválená 12.12.2013 Uzn. č.177/2013 Príloha

schválená 12.06.2013 Uzn. č.85/2013

Späť