Rozpočet na rok 2011

Zoznam príloh:

 

Rozpočet mesta na rok 2011

Dôvodová správa - PDF

Príloha č.1 - rozpočet príjmov mesta - PDF

Príloha č.2 - rozpočet výdavkov mesta - PDF

Príloha č.3/A - rozpočet bežných príjmov - školstvo - PDF

Príloha č.3/B - rozpočet bežných výdavkov - školstvo - PDF

Príloha č.4 - rozpočtu príjov a výdakov mesta podľa rozpočtovej klasifikácie - PDF

 

Rozpočet príspevkových organizácií na rok 2011
MKŠS : 
Údržba mesta :

Späť