Rozpočet na rok 2010

Zoznam príloh:

 

Rozpočet mesta na rok 2010

Dôvodová správa

 
Rozpočet príspevkových organizácií na rok 2010
 
Rozpočet škôl a CVČ na rok 2010
ZŠ Nábrežná - príloha č.1, príloha č.2
ZŠ Clementisova - príloha č.1, príloha č.2
ZŠ Dolinský potok - príloha č.1, príloha č.2
MŠ Litovelská - príloha č.1, príloha č.2
MŠ Komenského - príloha č.1, príloha č.2
 
I.úprava rozpočtu
 
II.úprava rozpočtu
 
Rozpočet na roky 2011 - 2012
ZŠ Nábrežná - príloha č.1,
ZŠ Clementisova - príloha č.1,
ZŠ Dolinský potok - príloha č.1,
MŠ Litovelská - príloha č.1,
MŠ 9.mája - príloha č.1,
MŠ Komenského - príloha č.1,
CVČ - príloha č.1,

Späť