ROB klub KYSUCA n. o.

Vajanského 394

024 01 Kysucké Nové Mesto


Pravidelný tréning 16:00 h. každý štvrtok, zraz pred predajňou CODE computer

 

web: www.robknm.webnode.sk