ROB klub KYSUCA n. o.

Vajanského 394

024 01 Kysucké Nové Mesto


Pravidelný tréning 16:00 h. každý štvrtok, zraz pred predajňou CODE computer

tréner: Ján Košut

kontakt: 0907 914820, codeknm@gmail.com

web: www.robknm.webnode.sk