Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta

  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kysucké Nové Mesto je základným programovým dokumentom podpory regionálneho rozvoja na lokálnej úrovni. Nadväzuje na príslušné strategické dokumenty a programové dokumenty podpory regionálneho rozvoja na národnej a regionálnej úrovni.