Prístupnosť

Webové stránky sú vytvárané podľa metodiky pre tvorbu prístupových webových stránok v štátnej, verejnej správe a samospráve. Kód stránok je generovaný vo formáte XHTML 1.0 Strict a grafické zobrazenie upravuje CSS 2 a beztabuľkový layout. Tieto stránky sú najlepšie zobrazené v prehliadačoch, ktoré uvedené normy podporujú, sú však prístupné vo všetkých prehliadačoch. Zobrazenie informácií bez grafických prvkov umožňuje režim "Textová verzia", ktorý zamedzí použitie štýlov CSS (vyžaduje funkčné cookies v prehliadači).

 

Identifikácia správcu obsahu:

Mesto Kysucké Nové Mesto

Námestie slobody 94

024 01  Kysucké Nové Mesto

IČO: 314099

e-mail : sekretariat@kysuckenovemesto.sk

 

Stránkové dni správcu obsahu :

Pondelok 8:00 - 11:00 12:00 - 15:00
Utorok 8:00 - 11:00 12:00 - 15:00
Streda 8:00 - 11:00 12:00 - 16:00
Štvrtok 8:00 - 11:00 12:00 - 15:00
Piatok 8:00 - 11:00 12:00 - 14:00