Židovský cintorín

cintorin
Vznik židovského cintorína možno datovať do počiatku 19. storočia. V roku 1828 boli v meste 5, v Kysuckom Lieskovci 19 a v Lodne 4 obyvatelia židovského pôvodu. Avšak v roku 1857 ich bolo v Kysuckom Novom Meste 102 a v okolitých dedinách 81. Pochovávanie mŕtvych si vynútilo zriadenie cintorína, na odľahlej časti mesta smerom k osade Dubie. Cintorín sa využíval aj pre zomrelých z ostatných okolitých obcí.
V prednej časti pôvodne stála murovaná budova, ktorá slúžila ako márnica. 
Do dnešnej doby sa zachovalo len niekoľko pomníkov a od západnej a juhozápadnej strany betónová ohrada.

Späť