Umelecké diela

Kvety pre nevestu

V sobášnej sieni KNM, ktorá je v budove mestského úradu na druhom poschodí, je od roku 1978 na jej čelnej a aj zadnej stene realizované umelecké dielo od akad. maliara Pavla Mušku. Táto inštalácia v architektúre vo výtvarnej technike artprotis má názov Kvety pre nevestu. Art protis je netkaná textília, ktorú autor sám realizoval v ateliéroch vtedy národného podniku Vlnena Brno. Základným materiálom je farebná vlna, ktorú autor po vystrihnutí, trhaní v rôznych vrstvách ukladá na základnú plochu. Takto vytvorené dielo sa uloží na plátno a prišije naň špeciálnym strojom, entlovacím stehom s ihlami pol centimetra od seba v šírke až do dvoch metrov. Takto vytvorené dielo sa inštaluje ako voľný závesný obraz, alebo sa napína na rám, alebo nalepuje, ako v našej obradnej sieni. Podkladom v našom prípade sú sklolaminátové valce, ktoré sú uložené v rôznych priemeroch zvisle vedľa seba. Vytvárajú tak kompozíciu evokujúcu organový hudobný nástroj, notami ktorého sú kvety vo svojej rozmanitej farebnosti a tvarov. Dielo svojou vertikálnou kompozíciou, farebnosťou vytvára dôstojnú atmosféru, čím sa sobášna sieň, ktorá v niektorých prípadoch slúži aj ako zasadačka, stáva slávnostnou. Autorom interiéru je akademický architekt Miro Slovák a autorom osvetlenia akademický sochár Gustáv Švábik.

 

Výzdoba administratívnej budovy     

Monumentálna výzdoba administratívnej budovy bývalého závodu ZVL je na priečelí budovy, ktorú pravidelne mnohí z nás obchádzajú či už pri prechádzke, ceste do práce alebo k lekárovi, je zobrazených päť postáv. Ide o budovu na Kukučínovej ulici a často si jej výzdobu v zhone ani nevšimneme. Sgrafito vytvoril výtvarník Stanislav Bíroš v roku 1956. Dielo zobrazuje výsledky práce - na ľavej strane je výsledkom práce robotníka a technika ložisko, vpravo je zobrazená mladá rodina (rodičia a dcéra).

Sgrafito je grafická umelecká technika, pri ktorej dielo vzniká vyškrabávaním do viacvrstvovej omietky. Odškrabaním vrchnej omietky sa odkrýva spodná vrstva svetelne alebo farebne odlišná, čím sa vytvára motív. 

 

Pamätná tabuľa Dlhomír Poľský - Andrej Majer

Pamätná tabuľa na rodnom dome Dlhomíra Poľského - Andreja Majera bola umiestnená 25.5. 1937. Na odhalení sa okrem Kysučanov, ktorí si básnika a kňaza veľmi vážili, sa zúčastnili aj zástupcovia Matice slovenskej z Martina a Spolku sv. Vojtecha z Trnavy. Autorom tabule je akademický sochár František Šmilauer. Rodný dom stojí na Ulici 1. mája a text na tabuli s rozmermi 80 x 90 cm znie: "Tu zomrel kňaz, básnik Dlhomír Poľský - Andrej Majer, 29. decembra 1935.". V ľavom rohu je stvárnená modlitebná kniha ako symbol kňazstva a nad ňou harfa ako symbol poézie. 

 

 

Späť