Sakrálne pamiakty v Dubí

zvonica

V mestskej časti Dubie sa nachádzajú dve sakrálne pamiatky: kaplnka a zvonica.

Zvonica prešla v roku 2013 rekonštrukciou. Na zvone je uvedené, že bol vyrobený v Trnave v roku 1846 a obyvatelia Dubia sa naň poskladali v období, keď bol richtárom Joseph Bajanek. V uvedenom roku bola pravdepodobne postavená aj zvonica.

Kaplnka vznikla rekonštrukciou bývalého skladu v roku 2001, soška Božeho srdca jej dala názov. Dňa 16. decembra 2002 ju vysvätil vtedajší kysuckonovomestský farár Mons. Ján Šmelka. Ďalšou zásadnou rekonštrukciou, kedy vzniklo aj prestrešenie, prešla kaplnka v roku 2014. Vďaka tomuto projektu vznikla aj vežička, kde je osadený zvon umieračik darovaný farským úradom sv. Jakuba. Vrch vežičky zdobí kríž, pri ktorom sú dva dubové lístky symbolizujúce mestskú časť a zároveň tvoriace srdce. Pri vstupe visí drevený kríž, práca ľudového rezbára Milana Backu a maliarky Ľubice Šustekovej, obaja sú z Dubia.

Všetky práce na kaplnke aj zvonice vykonávali obyvatelia Dubia, dobrovoľníci.

Späť