Zoznam národných kultúrnych pamiatok v meste a mestská pamiatková zóna

Zoznam kultúrnych pamiatok podľa Ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok SR

č. ÚZPF Adresa Orientač. č. Súpisné č. Názov pamiatkového objektu Zaužívaný názov PO Vznik
             
3609 Belanského ul. 12 9 DOM MEŠTIANSKY mestská knižnica 2.pol.18.st.
10724 Belanského ul. 15 195 DOM MEŠTIANSKY meštiansky dom 15.-16.st.
10723 Belanského ul. 38 184 HOTEL Hotel Mýto po 1904-1906
10722 Belanského ul. 39 88 KOSTOL kostol Panny Márie 1738-46,1801-17
10725 Belanského ul. 69 75 VILA Klub 75 19./20.st.
10726 Pivovarská ul. 2 174 PIVOVAR Pivovar ok.1650-70
10721 Slobody Nám. 27 27 KOSTOL Horný kostol kon.13.st.
10697 Slobody nám. 5   KÚRIA Stará fara,hotel zač.16.st.
10727 Slobody nám. 32 163 DOM MEŠTIANSKY meštiansky dom 1.pol.16.st.
10728 Slobody nám. 33 164 DOM MEŠTIANSKY meštiansky dom 15.-16.st.?

 

 

 

Údaje z Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR

Číslo pam. zóny Typ Názov Vyhlásená dňa
       
8 mestská Kysucké Nové Mesto 11.4.1991

Späť