Mýto

Myto
Budova v historickom jadre mesta, tzv. panský dom, v ktorom býval richtár a konali sa tu zasadnutia mestského súdu. Do vyhorenia mesta v roku 1904 slúžili 3 izby na poschodí pre verejnú stráž a jedna z izieb dokonca ako dievčenská škola domáceho priemyslu a ďalšia ko tretia trieda školy. Celé dolné podlažie slúžilo ako hostinec, preto dom prezývali "veľkou krčmou". Po 2. svetovej vojne tu sídlil Okresný súd, miestna inteligencia, úradníctvo i divadelníci. Konali sa tu rôzne prednášky, výstavy a povestné kysucké plesy a zábavy. Dnes tu sídlia rôzne organizácie a hotel.

Späť