Kysucká hvezdáreň

hvezdaren

Kysucká hvezdáreň je regionálna kultúrna inštitúcia, ktorej hlavným poslaním je odborno-pozorovateľská činnosť v oblasti astronómie a popularizácia astronómie a príbuzných prírodných a technických vied rôznymi formami podujatí pre široký okruh obyvateľov. Hvezdáreň organizuje exkurzie, prednášky pre rôzne vekové stupne pre školy a verejnosť, besedy k aktuálnym objavom a úkazom, denné a nočné pozorovanie oblohy pre verejnosť, premietanie vedecko-populárnych filmov a pod. Hvezdáreň sa dlhodobo zúčastňuje na mnohých medzinárodných aktivitách a pozorovaniach. V jej priestoroch nájdete stálu expozíciu Vesmír očami detí.

 

Hvezdáreň sa nachádza v miestnej časti Suľkov. Viac informácií na: www.astrokysuce.sk alebo t.č. 041/421 2946

Späť