Historické jadro

K najcennejším stavebno-architektonickým pamiatkam regiónu Kysuce patrí historické jadro Kysuckého Nového Mesta. Je to jediný historický komplex zachovaný na Kysuciach. Námestie ma štvorcový pôdorys, z ktorého uhlov radiálne vychádzajú ulice. Domy boli postavené v 17. storočí. Zaujímavé je tiež arkádami. Dvojpodlažný dom č. 164 v strede námestia pochádza z prvej polovice 17. storočia, pôvodne renesančný dom. Na námestí sa konali týždenné trhy a jarmoky. Tradícia konania Jakubovských hodov pretrvala od roku 1666 až dodnes.

 

V strede mestskej pamiatkovej zóny - historickom námestí s podlubím stojí socha ochrancu mesta sv. Jána Nepomuckého z roku 1761. Plastika je umiestnená na podstavci s rímsovou hlavicou. 

 

V roku 1994 bolo námestie zrekonštruované, asfaltová cesta sa nahradila zámkovou dlažbou, inštalovali sa lampy v starodávnom štýle a obnovila sa trávnatá plocha okolo sochy sv. Jána Nepomuckého a vysadili sa stromy.

Späť