Cintorín pri farskom kostole

kriz

Okolo kostola bol cintorín, no po požiari v roku 1904 boli hroby zrovnané a ostali iba dva. V jednom leží významná osobnosť mesta, farár a dekan Ján Lottner, osobný priateľ Ľ. Štúra. Vo vedľajšom hrobe spočíva jeho následovník Ján Pósta, farár, ktorý sa staral o sociálne pomery chudobných ľudí žijúcich v meste v tzv. špitáli.


Na okraji je umiestnený pieskovcový barokový kríž, ktorý vznikol v roku 1796. Pri požiari v roku 1904 neutrpel, ale časom chátral. V spodnej časti sú plasticky znázornené duše v očistci a pri nich nápis. Reštaurovaný bol v roku 1997.

Späť