Chránená lipa

Jeden z prvých dvoch chránených stromov na Kysuciach je lipa malolistá (Tilia Cordata) rastúca na severnom okraji intravilánu mesta a má viac ako 300 rokov. Lipa malolistá bola pravdepodobne vysadená ako hraničný strom chotára mesta. Poprsný obvod lipy je 582 cm, pri koreňoch 693 cm. Strom má výšku 23 metrov a bovod koruny 22 metrov. Je zároveň jedným z prvých dvoch stromov vyhlásených na Kysuciach za chránené.
V roku 1848 pred bojom s maďarským vojskom pod ňou vraj nocovali slovenskí dobrovoľníci. Lipa je živým symbolom histórie Kysúc s vysokou krajinársko-estetickou funkciou. Prechádzka k lipe je výborným relaxom.
Ďalšími chránenými stromami na území mesta sú dve lipy veľkolisté na Litovelskej ulici.

Späť