Opatrovateľka v domácnosti

Mesto Kysucké Nové Mesto ponúka pracovné miesto na výkon práce: opatrovateľka v domácnosti.

Záujemca musí v zmysle zákona 448/2008 Z. z.  znení neskorších predpisov spĺňať kvalifikačné predpoklady – stredné odborné vzdelanie so zameraním na opatrovanie alebo poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín.

Bližšie informácie poskytne: Bc. Janka Virdzeková, MsÚ Kysucké Nové Mesto, referát sociálnych vecí a zdravotníctva, Ul. Litovelská č. 871 (budova Domu kultúry), 2. posch. č. dv. 65, č. tel. 041/4204 183, príp.041/4204 187.