Volebný obvod č. 1

Ulice: Jesenského, M. Nešporu, Benkova, Kysucká, Sládkovičova

 

1. Ing. Vavrín Randa, nezávislý kandidát, mail: randavavrin@zoznam.sk, mobil: 0907 823 969

2. Dušan Mičian, Slovenská národná strana, mail: dusan.mician@kysuckenovemesto.sk

3. Mgr. Matej Fabšík, nezávislý kandidát, mail: matej.fabsik@gmail.com, mobil: 0904 303 760

4. Ing. Marián Mihalda, nezávislý kandidát, mail: marian.mihalda@gmail.com, mobil 0918 679 825

 

Volebný obvod č. 2

Ulice: 9. mája, Horná Skotňa, Pod Lipkou, Tŕstie, Pod Hájom, Štúrova, Revolučná, ČSA, SNP

 

1. Ivan Poláček, 59 r., SZČO 594
2 Milan Slivka, Mgr., 54 r., učiteľ 431
3 Roman Stecher, Bc., 41 r., špeciálny pedagóg, KDH 378
4 Igor Behúň, Ing., 49 r., technik 309
Náhradníci
5
Felicita Chromjaková, prof., Ing., 

1. Ivan Poláček, nezávislý kandidát, mail: polacekddd@antechnet.sk, mobil: 0905 506429

2. Mgr. Milan Slivka, nezavislý kandidát, mail: slivkamilan@gmail.com, mobil: 0911 934371

3. Bc. Roman Stecher, Kresťanskodemokratické hnutie, mail: roman.stecher@kysuckenovemesto.sk

4. Ing. Igor Behúň, nezávislý kandidát, mail: behun.igor@azet.sk, mobil: 0908 961693

 

Volebný obvod č. 3

Ulice: Hviezdoslavova, 1. mája, Belanského, Námestie slobody, Pivovarská, Komenského, Nábrežná, Kysucké Nové Mesto 0

 

1. Ing. Mgr. Ondrej Holienčík, Kresťanskodemokratické hnutie, mail: holiencik1@post.sk, mobil: 0905 461437

2. Jozef Jakubík, nezávislý kandidát , mail: jozef.jakubik@kysuckenovemesto.sk

 

Volebný obvod č. 4

Ulice: Vajanského, Murgašova, Družstevná, Litovelská, Matice slovenskej, Kollárova, Lipová, Cesta do Rudiny

 

1. Mgr. František Šerík, nezávislý kandidát, mail: frantisek.serik@gmail.com

2. Mgr. Daniel Bandura, Slovenská národná strana, mail: daniel.bandura@kysuckenovemesto.sk

3. Ing. Ľubomír Golis, SMER - Sociálna demokracia, mail: lubomir.golis@kysuckenovemesto.sk

 

Volebný obvod č. 5

Ulice: Clementisova, Dlhomíra Poľského

 

Miloš Ševec, Ing., PhD., 63 r., technik, OKS 250
2 Milan Palčisko, 48 r., dozorca výhybiek, SMER - SD 

1. Ing. Miloš Ševec, PhD., Občianska konzervatívna strana, mail: milos.sevec@kysuckenovemesto.sk

2. Milan Palčisko, SMER - Sociálna demokracia, mail: milan.palcisko@kysuckenovemesto.sk

 

Volebný obvod č. 6

Ulice: Bottova, Jarošova, Hálkova, Novomeského, Dolinský potok, Na Podstráni, Kukučínova, Hurbanova, Dubská cesta, Neslušská cesta, Dubie, Športová, Štefánikova štvrť, Jánska

 

1. Ing. Rudolf Drexler, nezávislý kandidát, mobil: 0915 978952

2. Branislav Neslušan, Slovenská národná strana, mail: nebrastav@atlas.sk

Volebný obvod č. 7

Mestská časť: Budatínska Lehota

 

1. Ing. Jana Svrčková, nezávislý kandidát, mail: sekretariat2@kysuckenovemesto.sk, mobil: 0905 791 695

Volebný obvod č. 8

Mestská časť: Oškerda

 

1. Eva Hollá, nezávislý kandidát, mail: evaholla@azet.sk, mobil: 0905 849056