Polícia informuje

Alkohol príčinou agresivity

06.04.2017 napísal dš

alkohol

Dňa 5.3. 2017 o 00.10 hod. bolo na operačné oddelenie MP nahlásené majiteľom baru Brooklyn, že ma problém so zákazníkom. Po príchode hliadky MP na miesto bolo zistené, že pred barom sa nachádza neznámy muž, ktorý hlasno kričí. Oznamovateľ pristúpil k hliadke a uviedol, že tento muž sa správa vulgárne a obťažuje hostí. Na základe uvedených skutočností pristúpila hliadka MP k tomuto mužovi a požiadala ho, aby predložil doklad totožnosti. Po tomto sa tento muž začal agresívne a útočne správať aj voči zasahujúcej hliadke MP a uviedol, že nemá doklad totožnosti a nič predkladať nebude. Neznámy muž bol vyzvaný hliadkou MP, aby nastúpil do služobného motorového vozidla, že bude prevezený na útvar MP za účelom zistenia totožnosti. Po tejto výzve sa jeho agresivita začala stupňovať. Znovu bol hliadkou upozornený, že ak neupustí od svojho konania, budú proti nemu použité donucovacie prostriedky. Napriek upozorneniu pokračoval v neprístojnom správaní, preto mu boli založené putá a bol prevezený na útvar MP. Na útvare MP bola zistená totožnosť tejto osoby a taktiež bola vykonaná dychová skúška, kde mu bolo namerané 1.08 mg/l. Po overení totožnosti bolo zistené, že sa jedná o občana nášho mesta trvale bytom Ul. Sládkovičova. Počas vykonávania uvedených úkonov tento občan začal pomaly triezvieť, čo sa prejavilo takým spôsobom, že sa začal hliadke MP postupne ospravedlňovať a prejavovať ľútosť nad spomínaným incidentom. Ďalej uvádzal, že si je vedomý svojho pochybenia a že viac sa to nebude opakovať. Na základe uvedeného hliadka MP tohto občana rázne napomenula a riešila pokarhaním v zmysle §-11 odst.1, písm. a Zákona o priestupkoch č. 372/90 Zb.

 

 

Späť

Najnovšie

15.03.2018 napísal dš

mp

Nájdené peniaze

Dňa 8.3. 2018 sa na mestskú políciu dostavila občianka nášho mesta, ktorá v igelitovom vrecku priniesla nájdené peniaze (600 €) v hotovosti a pokladničný doklad.

Čítať ďalej…

08.02.2018 napísal dš

policia

Zmohol ho alkohol

Dňa 2.2. 2018 o 11.35 hod. bolo telefonicky nahlásené na operačné stredisko MP, že na Námestí slobody v Kysuckom Novom Meste leží na zemi neznámy muž.

Čítať ďalej…

16.01.2018 napísal dš

mp

Nadával ženám

Dňa 26.12.2017 o 22.30 hod. bolo na operačné oddelenie MP telefonicky nahlásené, že na Ul. 1. mája sa do rodinného domu dobíja neznámy muž.

Čítať ďalej…

13.12.2017 napísal dš

mp

Mestská polícia na Mikuláša potešila deti

Dňa 6. 12. 2017 príslušník mestskej polície spoločne s pracovníčkami CVČ v KNM robili Mikuláša.

Čítať ďalej…

08.12.2017 napísal dš

mp

Prednáška pre seniorov

Dňa 22. 11. 2017 bola v dome kultúry v Kysuckom Novom Meste za účasti príslušníka mestskej polície vykonaná prednáška pre Úniu slabozrakých a nevidiacich dôchodcov z Kysuckého Nového Mesta zameraná na kriminalitu smerujúcu najmä k starším občanom mesta.

Čítať ďalej…

20.11.2017 napísal dš

abc

Maloletý výtržník

Dňa 27.10. 2017 o 7.00 hod. bolo nahlásené na operačné oddelenie MP v Kysuckom Novom Meste zamestnancami MŠ na Ul. Litovelskej, že im niekto rozbil okno z pravej strany budovy.

Čítať ďalej…

19.09.2017 napísal dš

mp

Muž v bezvedomí

Dňa 14.9. 2017 o 10.34 hod. bolo telefonicky oznámené na operačné oddelenie MP, že na Ul. Belanského pred knižnicou leží na zemi muž a je pravdepodobne v bezvedomí.

Čítať ďalej…

24.07.2017 napísal dš

mp

Nepovolený odpad

Dňa 14.7. 2017 o 18.05 hod. bolo oznámené príslušníkom MP, že v Budatínskej Lehote pri škôlke bola založená nepovolená skládka odpadu.

Čítať ďalej…

10.07.2017 napísal dš

mdd

MP potešila deti

Dňa 4.6. 2017 CVČ v Kysuckom Novom Meste zorganizovalo pre naše deti akciu pod názvom Cesta rozprávkovým mestom. Mestská polícia v Kysuckom Novom Meste pri tejto príležitosti zapožičala nafukovací hrad a veľkú trampolínu.

Čítať ďalej…

10.07.2017 napísal dš

mp

Bezvládne telo v byte

Dňa 3.7. 2017 o 10.50 hod. bolo oznámené príslušníkom MP, že opatrovateľka, ktorá opatruje staršiu pani (65 rokov), ktorá žije na Ul. Nábrežnej v bloku 900, sa nemôže dobúchať a nikto jej neotvára.

Čítať ďalej…