Počasie

Dnes
Weather icon °C
Vietor: m/s
Vlhkosť:
Tlak: mb
Viditeľnosť: km

Polícia informuje

Alkohol príčinou agresivity

06.04.2017 napísal dš

alkohol

Dňa 5.3. 2017 o 00.10 hod. bolo na operačné oddelenie MP nahlásené majiteľom baru Brooklyn, že ma problém so zákazníkom. Po príchode hliadky MP na miesto bolo zistené, že pred barom sa nachádza neznámy muž, ktorý hlasno kričí. Oznamovateľ pristúpil k hliadke a uviedol, že tento muž sa správa vulgárne a obťažuje hostí. Na základe uvedených skutočností pristúpila hliadka MP k tomuto mužovi a požiadala ho, aby predložil doklad totožnosti. Po tomto sa tento muž začal agresívne a útočne správať aj voči zasahujúcej hliadke MP a uviedol, že nemá doklad totožnosti a nič predkladať nebude. Neznámy muž bol vyzvaný hliadkou MP, aby nastúpil do služobného motorového vozidla, že bude prevezený na útvar MP za účelom zistenia totožnosti. Po tejto výzve sa jeho agresivita začala stupňovať. Znovu bol hliadkou upozornený, že ak neupustí od svojho konania, budú proti nemu použité donucovacie prostriedky. Napriek upozorneniu pokračoval v neprístojnom správaní, preto mu boli založené putá a bol prevezený na útvar MP. Na útvare MP bola zistená totožnosť tejto osoby a taktiež bola vykonaná dychová skúška, kde mu bolo namerané 1.08 mg/l. Po overení totožnosti bolo zistené, že sa jedná o občana nášho mesta trvale bytom Ul. Sládkovičova. Počas vykonávania uvedených úkonov tento občan začal pomaly triezvieť, čo sa prejavilo takým spôsobom, že sa začal hliadke MP postupne ospravedlňovať a prejavovať ľútosť nad spomínaným incidentom. Ďalej uvádzal, že si je vedomý svojho pochybenia a že viac sa to nebude opakovať. Na základe uvedeného hliadka MP tohto občana rázne napomenula a riešila pokarhaním v zmysle §-11 odst.1, písm. a Zákona o priestupkoch č. 372/90 Zb.

 

 

Späť

Najnovšie

06.04.2017 napísal dš

alkohol

Alkohol príčinou agresivity

Dňa 5.3. 2017 o 00.10 hod. bolo na operačné oddelenie MP nahlásené majiteľom baru Brooklyn, že ma problém so zákazníkom.

Čítať ďalej…

02.03.2017 napísal dš

akcia

Bezpečnostná akcia

V Kysuckom Novom Meste bola vykonaná preventívne bezpečnostná akcia zameraná na kontrolu predaja alkoholu mladistvým osobám a obchodovania s návykovými látkami.

Čítať ďalej…

09.02.2017 napísal dš

mp

Policajná akcia zameraná na alkohol u mladistvých

Policajná akcia zameraná na úseku ochrany pred alkoholizmom dňa 3. 2. 2017 od (22. 00 – 02. 00) hod.

Čítať ďalej…

01.02.2017 napísal dš

obtazoval

Obťažoval okoloidúcich

Dňa 3.1. 2017 o 19.40 hod. bol na operačnom oddelení MP prijatý telefónny oznam od príslušníkov OO PZ v Kysuckom Novom Meste, že na Ul. ČSA sa údajne nachádza neznámy muž, ktorý obťažuje okoloidúcich ľudí, vykrikuje a osočuje ich.

Čítať ďalej…

11.01.2017 napísal dš

mp

Rozbili sklo na aute

Dňa 27.12. 2016 o 20.15 hod. bolo telefonicky nahlásené na operačné oddelenie MP, že na Ul. Lipovej pri pohostinstve je bitka.

Čítať ďalej…

06.12.2016 napísal dš

pad

Pád na zľadovatenom priechode

Dňa 5.12. 2016 o 9.11 hod. hliadka MP pri hliadkovej činnosti spozorovala, že na Ul. J. Kráľa pred obchodným domom Billa leží na priechode pre chodcov neznáma žena, ktorá sa nehýbe.

Čítať ďalej…

23.11.2016 napísal dš

bitka

Bitka na námestí

Dňa 6.11. 2016 o 02.15 hod. sa hliadka MP na základe telefonického oznamu dostavila na Námestie slobody, kde mala byť hromadná bitka.

Čítať ďalej…

31.10.2016 napísal dš

rozbil

Rozbil dvere mestského úradu

Dňa 30.10.2016 o 21.17hod. pracovník operačného oddelenia mestskej polície počul, ako na zadných vchodových dverách mestského úradu niekto rozbil sklo.

Čítať ďalej…

05.09.2016 napísal dš

mp

Cudzie osoby v dome

Dňa 23. 8. 2016 o 18.01 hod. bolo telefonicky nahlásené na operačné oddelenie MP, že na Ul. Belanského v jednom opustenom dome sa v povalových priestoroch zdržiavajú osoby, ktoré sú tam neoprávnene.

Čítať ďalej…

02.08.2016 napísal dš

mp

Policajná akcia zameraná na priestupky

Policajná akcia zameraná na všeobecné záväzné nariadenia mesta a priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxickými látkami dňa 15. 7. 2016 od (22. 00 – 02. 00) hod.

Čítať ďalej…