Polícia informuje Apríl 2012

23.04.2012 napísal dš

mp

Napadnuté dievča

Dňa 3.03. 2012 o 20.29 hod. požiadal operačný OO PZ v KNM o preverenie telefonátu, že v bloku 900 na Nábrežnej ul. dochádza k napádaniu dcéry otcom.

Čítať ďalej…

23.04.2012 napísal dš

mp

Poškodenie verejného osvetlenia

Dňa 26.03. 2012 o 19.05 hod. bolo občanom nášho mesta nahlásené, že prichytil osobu, ako poškodila verejné osvetlenie (vyskrutkovanie poistky).

Čítať ďalej…

23.04.2012 napísal dš

mp

Požívanie alkoholu na verejnosti

Dňa 07.04.2012 o 20.33 hod. vykonávala hliadka MP kontrolu ul. Štúrovej /podchod/, a to z dôvodu požívania alkoholu na verejnosti a znečisťovania verejného priestranstva mládežou.

Čítať ďalej…