Udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov

Stručný popis:

Individuálna licencia na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov sa vydáva na základe písomnej žiadosti.

 

Legislatíva:

 

Zákon č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách v platnom znení

 

Potrebné dokumenty:

  • žiadosť v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách
  • doklady v zmysle § 20 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách

Vybavuje:

 

MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 94

Oddelenie organizačné

Referát bytový a podnikateľskej činnosti

Kontakt:

Tel.: 041/420 7214, 0905 683 674

Mail: evidencia@kysuckenovemesto.sk

       viera.kublova@kysuckenovemesto.sk

Doba vybavenia:

 

do 15 dní

 

Poplatok:

 

Udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov, za každý výherný prístroj: 1 500 €

Zmena licencie na základe žiadosti prevádzkovateľa: 200,00 €

Späť