Stanovisko k podnikateľskej a inej činnosti právnických a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky

Stručný popis:

Stanovisko k podnikateľskej a inej činnosti a k umiestneniu prevádzky podľa osobitných predpisov vydáva Mesto Kysucké Nové Mesto  na základe písomnej žiadosti.

 

Legislatíva:

 

Zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení

 

Potrebné dokumenty:

  • žiadosť o stanovisko mesta k začatiu podnikateľskej a inej činnosti a k umiestneniu prevádzky
  • výpis z obchodného registra
  • list vlastníctva – vlastné priestory
  • kópia nájomnej zmluvy alebo súhlas vlastníka – prenajaté priestory

Tlačivá na stiahnutie:

 

Žiadosť o stanovisko mesta k začatiu podnikateľskej a inej činnosti a k umiestneniu prevádzky

 

Vybavuje:

 

MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 94

Oddelenie organizačné

Referát bytový a podnikateľskej činnosti

Kontakt:

Tel.: 041/420 7214, 0905 683 674

Mail: evidencia@kysuckenovemesto.sk

      viera.kublova@kysuckenovemesto.sk

Doba vybavenia:

 

do 15 dní

 

Poplatok:

 

bez poplatku

Späť