Prevádzkovanie iných hazardných hier

Stručný popis:

 

Inými hazardnými hrami sa rozumie:

  • prevádzkovanie stávkových hier;
  • prevádzkovanie binga;
  • prevádzkovanie hazardných hier v kasíne;
  • prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom technických zariadení; obsluhovaných priamo hráčmi a prevádzkovanie videohier.

Stanovisko k prevádzkovaniu hazardných hier podľa § 21 zákona  č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov Mesto Kysucké Nové Mesto  vydáva  na základe písomnej žiadosti.

 

Legislatíva:

 

Zákon č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení

 

Potrebné dokumenty:

  • žiadosť v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • výpis z obchodného registra
  • list vlastníctva – vlastné priestory
  • kópia nájomnej zmluvy alebo súhlas vlastníka – prenajaté priestory

Vybavuje:

 

MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 94

Oddelenie organizačné

Referát bytový a podnikateľskej činnosti

Kontakt:

Tel.: 041/420 7214, 0905 683 674

Mail: evidencia@kysuckenovemesto.sk

       viera.kublova@kysuckenovemesto.sk

 

Doba vybavenia:

 

do 15 dní

 

Poplatok:

 

Podľa platného sadzobníka poplatkov

Späť