Oznámenie o konaní kultúrnej alebo športovej akcie, zhromaždenia

Stručný popis:

Usporiadateľ verejných kultúrnych, telovýchovných, športových a turistických podujatí na území mesta Kysucké Nové Mesto je povinný písomne oznámiť zámer zorganizovať podujatie na území mesta Kysucké Nové Mesto Mestskému úradu. V odôvodnenom prípade možno oznámenie podať aj v kratšom termíne. Zmeny údajov uvedených v oznámení je povinný usporiadateľ podujatia oznámiť bezodkladne.

Verejnými kultúrnymi podujatiami sú verejnosti prístupné divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia, koncerty, hudobné a tanečné produkcie, výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti, festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia, tanečné zábavy a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy. Za kultúrne podujatia sa považujú aj verejnosti prístupné artistické produkcie, cirkusové a varietné predstavenia.

 

Legislatíva:

 

VZN č. 1/2002 o verejných kultúrnych, telovýchovných, športových, turistických podujatiach, o zhromažďovacom práve občanov v platnom znení

Zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v platnom znení

Zákon č. 1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Potrebné dokumenty:

  • Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia (tlačivo)
  • Oznámenie o organizovaní verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí.  (tlačivo)

Tlačivá na stiahnutie:

 

Oznámenie o konaní verejného podujatia

Oznámenie o organizovaní verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí
 

Vybavuje:

 

MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 94

Oddelenie organizačné

Referát bytový a podnikateľskej činnosť 

Kontakt:

Tel.: 041/420 7214, 0905 683 674

Mail: evidencia@kysuckenovemesto.sk

      viera.kublova@kysuckenovemesto.sk 

 

Doba vybavenia:

 

Poplatok:

 

bez poplatku

Späť