Objednávanie inzercie, poďakovania, spomienky v mesačníku ZVESTI KNM

Stručný popis:

Podanie inzercie, poďakovania, alebo spomienky v mesačníku ZVESTI, ktoré vydáva Mesto Kysucké Nové Mesto je možné na predpísanom tlačive. Mesačník vychádza vždy do 5. v mesiaci. Inzercie je možné podávať plošné, riadkové. U plošných je potrebné vytlačiť aj text a spolu s objednávkou doručiť na MsÚ v Kysuckom Novom Meste. Uzávierka je do 20. v mesiaci pre ďalší mesiac. 

Na webovej stránke Mesta Kysucké Nové Mesto je možné sa zaevidovať do sekcie návštevník a podnikateľ, táto služba je spoplatňovaná v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva.

 

Taktiež je možné si podať reklamu na našej stránke formou reklamného baneru na obdobie 12 mesiacov

 

Potrebné dokumenty:

  • objednávka inzercie na tlačive (tlačivo)
  • u plošných inzercií vytlačený text /prípadne fotografia a pod.
  • tlačivo na evidenciu na webovej stránke mesta
  • prihlasovací formulár na uverejnenie reklamy (tlačivo)

Tlačivá na stiahnutie:

 

Objednávka inzercie

Prihlasovací formulár na uverejnenie reklamy

 

Vybavuje:

 

MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 94

Oddelenie organizačné

Referát bytový a podnikateľskej činnosti

Kontakt:

Tel.: 041/420 7214, 0905 683 674

Mail: evidencia@kysuckenovemesto.sk

       viera.kublova@kysuckenovemesto.sk

 

Doba vybavenia:

 

Nasledujúce vydanie mesačníka ZVESTI

 

Poplatok:


Podľa platného cenníka

Späť