Platné VZN

Starší spôsob zverejňovania VZN.

Čítať ďalej…

Všeobecne záväzné nariadenie

https://kysuckenovemesto.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#kysuckenovemesto
https://kysuckenovemesto.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#kysuckenovemesto

 

 

Aktuálny prehľad Všeobecne záväzných nariadení sa nachádza na portály "Digitálne mesto" v záložke VZN.