Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta

 

rok 2017

    
I. štvrťrok 16. marec 2017
     
II. štvrťrok 15. jún 2017
   
III. štvrťrok 14. september 2017
   
IV. štvrťrok 14. december 2017