Oznámenie o vybavení petície P-3-2016

Oznámenie o vybavení petície P-2-2016

Oznámenie o vybavení petície P-1-2016

Materiály pre finančnú komisiu

Etický kódex voleného predstaviteľa mesta KNM

Príloha:

Návrh na prevod správy majetku

Príloha:

Návrh na vyňatie zo správy majetku

Príloha:

Kolektívna zmluva

Kolektívna zmluva