Viliam Galvánek

Galvanek Viliam

Viliam Galvánek - publicista, učiteľ

5.11. 1913 Kysucké Nové Mesto - 24.12. 1988 Kysucké Nové Mesto
 

narodil sa 5. novembra 1913 v Kysuckom Novom Meste. Študoval na gymnáziu v Žiline, ďalej v Učiteľskom ústave v Modre a na Pedagogickej fakulte v Prešove. Pôsobil ako učiteľ na školách v Čadci, Žiline a v KNM. Od roku 1955 pôsobil ako učiteľ na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v KNM. Popri pedagogickej činnosti sa venoval publicistike, uverejňoval články z oblasti športu, telesnej výchovy a turistiky v periodikách Cieľ, Smer, Česko-slovenský šport, Krásy Slovenska, Kysuce, Kysucký priekopník a pod. Autorsky, redakčne a zostavovateľsky sa podieľal na vydaní propagačných a turistických publikácií Turistické zápočtové cesty Žilinského kraja (1954), Kysucké Nové Mesto kedysi a dnes (1965), Autom po ČSSR – Slovensko (1969), Bedeker Slovenska (1970), bol autorom sprievodcov Javorníky – turistický sprievodca (1968), Slovenské Beskydy, Kysucká vrchovina a Oravská Magura (1969) a zostavovateľom 2. dielu publikácie Kysucké Nové Mesto kedysi a dnes (1970). Medzi ďalšie práce patrí správa 80 rokov ochotníckeho divadla v KNM (1986). Od roku 1958 pôsobil ako mestský kronikár. Viacročné úsilie vytvoriť mestské múzeum v KNM vyústilo do zriadenia Pamätnej siene mesta, ktorej bol od roku 1976 vedúcim. V tom čase sa stal tiež externým spolupracovníkom Kysuckého múzea v Čadci. Viliam Galvánek zomrel 24. decembra 1988 v Kysuckom Novom Meste. 

Jeho meno nesie turistický chodník Cesta Viliama Galvánka, ktorý sa začína pri ZUŠ v KNM, pokračuje cez Majtánky, Vrchrieku do Zákopčia Ruľkov. Bol totiž spoluorganizátorom mnohých turistických akcií, turistických táborov a láske k prírode naučil mnoho detí. Za jeho aktívneho prispenia sa začali v KNM organizovať súťaže v orientačnom behu. Propagoval kysuckú prírodu a turistiku na turistických zrazoch.

V roku 2003 bol ocenený za celoživotnú prácu v oblasti školstva, výchovy, športu, kultúry a histórie Veľkou medailou sv. Gorazda - In memoriam, ktorú mu udelilo MŠ SR. V roku 2013 mu bolo udelené Čestné občianstvo mesta Kysucké Nové Mesto – In memoriam.

Späť