Karol Hlučil

Karol Hlučil - slovenský matematik

25.10.1891 Kysucké Nové Mesto - 10.11.1973 Bratislava 

 

V rodisku navštevoval ľudovú školu, maturoval v Štátnej reálke v Žiline. Získal prvú cenu v celokrajinskej uhorskej súťaži riešenia matematických úloh. Študoval matematiku a fyziku na filozofickej fakulte univerzity v Budapešti v rokoch 1911-1914, študijný pobyt absolvoval vo Francúzsku. Zvyšok vojny strávil na Sibíri, odkiaľ jeho strastiplná cesta v roku 1920 viedla cez Ďaleký východ, Sachalin, Japonsko, Indiu, Cejlon, Južnú Afriku a Francúzsko domov. 

Bol suplujúcim profesorom matematiky a  fyziky na čs. Štátnom gymnáziu v Leviciach (1921-1925). Študoval na Prírodovedeckej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Bol vysokoškolským učiteľom na pedagogickej fakulte Slovenskej univerzity, na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave (1953-1959), prednášal široké spektrum matematických disciplín - od matematickej analýzy, cez algebru, diferenciálnu geometriu, funkcie komplexnej premennej až po elementárnu geometriu. Bol povestný úrovňou všeobecného vzdelania, encyklopedickým rozhľadom v oblasti fyziky, biológie, histórie a na slovenské pomery nevšednými jazykovými znalosťami.

Späť