JUDr. Milan Straňan

Milan Straňan - publicista, právnik

8.9. 1925 Divina - 25.3. 2013 Kysucké Nové Mesto

 

Narodil sa 8.9. 1925 v Divine. Právnické vzdelanie získal na Univerzite Komenského v Bratislave, kde v roku 1950 získal aj doktorát. Do Kysuckého Nového Mesta ho priviedla práca. Od roku 1952 pôsobil ako vedúci právneho odboru v ZVL KNM, zároveň bol členom redakčnej rady podnikového časopisu Kysucký priekopník a v podniku viedol aj kroniku. Vyše 30 rokov spolupracoval so Slovenským rozhlasom, redakciou B. Bystrica, odoslal tisíce správ, reportáží a poviedok. Prispieval do Práce, Smeru, Pravdy, Slovenských národných novín, Kysúc a iných periodík. V rokoch 1998 – 1999 bol redaktorom  mestských novín Zvesti KNM. Napísal monografie Kysucké Nové Mesto (1998, 2001) a Nesluša a Neslušania (zachovala sa len v rukopisnej podobe). Tri publikácie o podniku ZVL KNM napísal pri príležitosti 10., 25. a 30. výročia vzniku podniku. Je autorom troch brožúr Veľký požiar KNM v roku 1904 (1994), Čo nevime o Kysuckom Novom Meste (2004) a Sprievodca Kysuckým Novým Mestom (2007). Do zborníka Kysucké Nové Mesto Kedysi a dnes (1995) prispel článkom o živote a tvorbe básnika Dlhomíra Poľského. Knižne mu vyšlo 130 skutočných príbehov s názvom Medzi nebom a zemou (1997). V roku 2001 mu primátor mesta udelil Cenu mesta, jeho meno sa dostalo aj do knihy Osobnosti Kysúc .

 

Zomrel 25. 3. 2013 vo veku 87 rokov. Výsledky jeho práce prispeli k poznaniu dejín a osobností nášho mesta a budú sprevádzať Kysučanov ešte mnoho rokov.

Späť