Ján Lottner

Ján Lottner - farár, dekan, významná osobnosť slovenských dejín, osobný priateľ Ľudovíta Štúra

17.05.1807 Bánovce - 29.05.1876 Kysucké Nové Mesto


Na kňaza bol vysvätený 29.08.1830 v Nitre a stal sa kaplánom v Divine. V Kysuckom Novom Meste bol farárom od roku 1841 a tu žil až do svojej smrti.


Bol popredným organizátorom slovenského národného života a spolkov miernosti na Kysuciach. Spolupracoval s Ľudovítom Štúrom a Štefanom Závodníkom. Keď vypukla revolúcia, verejne sa presadzoval za priznanie národných práv Slovákov. Za slovenského povstania v roku 1848 bol predsedom kráľovskej regentskej rady, organizoval Slovákov do povstania a za svoje presvedčenie veľa trpel zo strany mocnárstva. Z poverenia SNR v decembri 1848 uvítal príchod slovenských dobrovoľníkov a 08.12.1848 sa stal členom 14 člennej kráľovskej Dočasnej spravujúcej rady pre Kysucké Nové Mesto a okolie.


V roku 1851 napísal do katolíckych novín Pamätihodnosti Kysuckého Nového Mesto a v ďalších rokoch písal vo svojej farnosti o našom meste do týchto novín Dopisy. Uverejňoval aj viaceré články o sociálnych problémoch a národnom živote.

Späť