Aurel Rutšek

A. Rutsek

Aurel Rutšek (Rucsek) - historik, publicista

27.04.1877 Považská Bystrica - 28.3.1960 Nitra

 

Vyštudoval na právnickej akadémii v Bratislave. Od roku 1918 pôsobil ako slúžny úradník v Žiline a v rokoch 1923-1939 pôsobil aj v Kysuckom Novom Meste ako okresný náčelník.

Venoval sa systematickým dejinám a topografii Kysúc. V rukopise zanechal práce O sanácii hospodárstva okresov zamorených alkoholizmom, o Kysuckom Novom Meste z hľadiska sociálno-zdravotného, dejinách Považskej Bystrice a iné. Pravidelne prispieval do časopisov Kysucké hlasy a Naše hlasy. Bol predsedom a čestným členom viacerých kultúrnych a sociálnych spolkov.

V roku 1925 napísal knihu O Kysuckom Novom Meste a jeho okolí. Do publikácie Severozápadné Slovensko (po r. 1932) prispel článkami Opis okresu a Z dejín okresu kysucko-novomeského.

Späť