Kaštieľ Radoľa

V roku 2014 bol otvorený náučno-historický chodník, ktorý vedie po Radoli cez miesta, kde kedysi bolo najstaršie osídlenie. Má dĺžku približne 4 km. Na trase tohto chodníka sa nachádzajú: nástupisko turistických trás a odpočívadlo pri kaštieli v Radoli zo 16. storočia – zvonica v časti Skotňa – kaplnka a kríž v časti Stará cesta – kríže na Starom cintoríne - rázcestie s krížom Pri lipách – archeologické nálezisko Koscelisko z polovice 13. storočia – kamenný kríž u Papánovcov. Trasa je dobre označená smerovými tabuľami a doplnená informačnými tabuľami s historickými zaujímavosťami danej lokality. Obec Radoľa je totiž spätá s rôznymi legendami.

Späť