Návrh VZN č 2-2018 o určení výšky dotácie na žiaka.

Návrh VZN č 2-2018 o určení výšky dotácie na žiaka.

Čítať ďalej…

Návrh VZN č 1-2018 (čas predaja) ktorým sa mení a dopĺňa VZN-3-2010 čas predaja

Návrh VZN č 1-2018 (čas predaja) ktorým sa mení a dopĺňa VZN-3-2010 čas predaja

Čítať ďalej…