Návrh VZN 14-2017 o určení výšky dotácie na osobné a prevádzkové náklady na žiaka škôl a školských zariadení

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. 14-2017 o určení výšky dotácie na osobné a prevádzkové náklady na žiaka škôl a školských zariadení

Čítať ďalej…

Návrh VZN 13-2017 o podmienkach poskytovania domácej opatrovateľskej služby, odľahčovacej služby, spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a platení úhrady za domácu opatrovateľskú službu a odľahčovaciu službu

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. 13-2017 o podmienkach poskytovania domácej opatrovateľskej služby, odľahčovacej služby, spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a platení úhrady za domácu opatrovateľskú službu a odľahčovaciu službu

Čítať ďalej…

Návrh VZN 12-2017,ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10 / 2015 v znení VZN č.8 / 2016 o školských obvodoch Mesta Kysucké Nové Mesto

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. 12-2017,ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10 / 2015 v znení VZN č.8 / 2016 o školských obvodoch Mesta Kysucké Nové Mesto

Čítať ďalej…

Návrh VZN 11-2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2003 v znení dodatku č. 1/ 2008 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2017 , ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2003 v znení dodatku č. 1/ 2008 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Čítať ďalej…

Návrh VZN 10-2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2012 , VZN č. 2/2015 v znení VZN č. 6/2017

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2017 , ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2012 , VZN č. 2/2015 v znení VZN č. 6/2017

Čítať ďalej…