KONTAKTY

MESTSKÉ KULTÚRNO-ŠPORTOVÉ STREDISKO

Litovelská 871, 024 01 Kysucké Nové Mesto

024 01 Kysucké Nové Mesto

 

web: www.mskknm.sk

e-mail: info@mskknm.skRezervácia vstupeniek, informácie:

041/421 22 41, 041/421 50 76

  

Zamestnanci MKŠS:


Riaditeľ:

Juraj Čierňava 041/421 21 12, 0903 560 530

Kultúrne oddelenie:

Antónia Vnuková, Soňa Dokupilová

041/421 22 41, 0903 214 603

Športové oddelenie:

Renáta Kováčiková 041/421 50 76, 0902 405 190

Mestský športový klub:

František Mrmus 041/421 27 43, 0903 654 809

Ekonomické oddelenie:

Bc. Zdenka Bajsová, Margaréta Bestvinová 041/421 50 76

Program Kina Kysuca:

041/421 22 41, 041/421 50 76

Technik (ozvučenie, osvetlenie, správa majetku):

Peter Sobol 0902 405 189

 

MKŠS bolo zriadené Mestom Kysucké Nové Mesto

v roku 1996 ako príspevková organizácia mesta,

ktorá je finančne napojená na rozpočet Mesta Kysucké Nové Mesto.

MKŠS spravuje tieto mestské nehnuteľnosti:

* Dom kultúry Kysucké Nové Mesto

* Dom kultúry v Budatínskej Lehote

* Dom kultúry v Oškerde

* Klub 75, ul. Belanského

* Kino Kysuca

* Mestská športová hala

* areál štadióna + Mestský športový klub

Hlavnou náplňou MKŠS je zastrešenie kultúrnej a športovej činnosti v meste.