Mesto informuje

Výzva komisie životného prostredia

26.11.2017 napísal dš

vyzva

Vykurovacia sezóna je v plnom prúde. Preto komisia životného prostredia a mesto Kysucké Nové Mesto  vyzývajú občanov, aby neboli ľahostajní ku znečisťovaniu, zvlášť ku znečisťovaniu ovzdušia. Ak majú občania dôkaz, alebo čo i len podozrenie na nadmerné znečisťovanie ovzdušia v našom meste, je potrebné to okamžite nahlásiť. Upozorňujeme, že táto výzva sa netýka len spaľovne, väčších podnikov, ale aj rodinných domov. Máme podozrenie, že v niektorých rodinných domoch sa spaľujú materiály, ktoré patria na skládky, či do spaľovní.

Podozrenie je potrebné nahlásiť na tieto telefónne čísla, prípadne e-mailové adresy:

Inšpektorát životného prostredia v Žiline

+421 41 507 5113, +421 41 507 5114

sizpiooza@sizp.sk

 

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o živ. prostredie

+421 41 763 2299

zuzana.simekova2@minv.sk,  ivana.copkova@minv.sk

 

Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie

+421 41 507 6816
drahomira.macaskova@minv.sk

Ing. Marián Mihalda

predseda komisie životného prostredia

Späť

Najnovšie

12.12.2017 napísal dš

trhy

Vianočné trhy v meste

Mesto Kysucké Nové Mesto pozýva všetkých občanov na Vianočné trhy, ktoré sa budú konať od 14. - 23. decembra na Námestí slobody.

Čítať ďalej…

09.12.2017 napísal dš

sse

Oznam o prerušení distribúcie elektriny

SSE - Distribúcia, a. s. oznamuje, že v dňa 14.12. v čase od 9:00 do 13:00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. 

Čítať ďalej…

08.12.2017 napísal dš

zasadnutie

Zasadnutie mestského zastupiteľstva

Dňa 14. decembra o 13,00 hod. sa uskutoční v zasadačke Mestského úradu v KNM zasadnutie poslancov mestského zastupiteľstva.

Čítať ďalej…

03.12.2017 napísal dš

STUDIA

Z novembrového zastupiteľstva

Dňa 9. 11. 2017 sa konalo neplánované rokovanie MsZ, na ktorom bol prerokovaný a schválený návrh urbanistickej štúdie KNM - Kamence východ. Táto štúdia bola vypracovaná v duchu schváleného územného plánu.

Čítať ďalej…

30.11.2017 napísal dš

sse

Oznam o prerušení distribúcie elektriny

SSE - Distribúcia, a. s. oznamuje, že v dňa 15.12. 2017 v čase od 7:00 do 18:00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. 

Čítať ďalej…

30.11.2017 napísal dš

prenajom

Zámer odpredať, zameniť a prenajať majetok mesta

Mesto Kysucké Nové Mesto oznamuje zámer odpredať, zameniť a prenajať majetok Mesta Kysucké Nové Mesto.

Čítať ďalej…

29.11.2017 napísal dš

sse

Oznam o prerušení distribúcie elektriny

SSE - Distribúcia, a. s. oznamuje, že v dňoch 13. a 14. decembra v čase od 7:00 do 18:00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. 

Čítať ďalej…

27.11.2017 napísal dš

znacenie

Oznam pre motoristov

Čiastočná uzávierka cesty I/11 v úseku Povina - Budatínska Lehota

Čítať ďalej…

26.11.2017 napísal dš

vyzva

Výzva komisie životného prostredia

Vykurovacia sezóna je v plnom prúde. Preto komisia životného prostredia a mesto Kysucké Nové Mesto vyzývajú občanov, aby neboli ľahostajní ku znečisťovaniu, zvlášť ku znečisťovaniu ovzdušia.

Čítať ďalej…