Mesto informuje

Voľné pracovné miesto

03.11.2017 napísal dš

MIESTO

MESTO KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Údaje o voľnom pracovnom mieste:

1. Zamestnávateľ: Mesto Kysucké Nové Mesto

2. Sídlo zamestnávateľa: Mestský úrad Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody 94/27

3. Funkcia: matrikárka

4. Doba pracovného pomeru:  neurčitá

5. Sídlo pracoviska: Mestský úrad, Námestie slobody 94/27, Kysucké Nové Mesto

6. Stručná charakteristika pracovného miesta:

- vedie knihu narodení, manželstiev a úmrtí

- vydáva výpisy z matričných kníh

- plní úlohy súvisiace s uzavretím manželstva

- zabezpečuje prípravu a realizáciu občianskych obradov v meste

- vykonáva všetky činnosti matriky v pôsobnosti mesta v zmysle príslušných zákonov

 

7. Kvalifikačné predpoklady: stredoškolské vzdelanie s maturitou

 

8. Iné kritéria:

- bezúhonnosť

- spôsobilosť na právne úkony

- znalosť práce s PC

- možnosť nástupu od 01.01.2018

- zodpovedný prístup k práci

 

9. V prípade záujmu predložte:

- žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

- výpis z registra trestov

- profesijný životopis

- doklad o ukončenom vzdelaní

- písomný súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších  predpisov

 

Uprednostnení budú žiadatelia, ktorí sú držiteľmi osvedčenia o vykonaní skúšky podľa § 8 odsek 2 zákona NR SR č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov.

 

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi doručte na Mestský úrad Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody 94/27, 024 01 Kysucké Nové Mesto do 16.11.2017.

Ing. Ján Hartel

primátor mesta

Kysucké Nové Mesto 3.11.2017

Späť

Najnovšie

15.01.2018 napísal dš

plan

Plán zasadnutí MsZ KNM na rok 2018

Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva na rok 2018. Začiatok zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste je stanovený na 13.00 hod.

Čítať ďalej…

09.01.2018 napísal dš

policia

Voľné pracovné miesto

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: príslušník mestskej polície

Čítať ďalej…

08.01.2018 napísal dš

seniori

Upozornenie pre seniorov!

Keď Vás kontaktuje neznámy človek, ktorý súrne z akéhokoľvek dôvodu (havária, operácia, výhra, pomoc príbuznému) potrebuje finančnú hotovosť, okamžite kontaktujte políciu na čísle 158 alebo najbližšiu rodinu. Peniaze nikomu neodovzdávajte ani neposielajte na účet!

Čítať ďalej…

02.01.2018 napísal dš

Januárové Zvesti KNM už v novinových stánkoch

V januárovom vydaní Zvestí Kysuckého Nového Mesta nájdete bohaté spravodajstvo z kultúry a športu. Nájdete tu informácie o predvianočných podujatiach - koncertoch, návšteve sv. Mikuláša a pomoci druhým.

Čítať ďalej…

23.12.2017 napísal dš

vývoz

Harmonogram odvozu komunálneho odpadu počas sviatkov

Z dôvodu zabezpečenia plynulého vývozu komunálneho odpadu spoločnosťou T+T, a. s., oznamujeme termín vývozu odpadu v meste počas sviatkov:

Čítať ďalej…

18.12.2017 napísal dš

msu

Výpožičný čas počas vianočných sviatkov

Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto oznamuje svojim čitateľom, že počas vianočných sviatkov bude otvorená nasledovne:

Čítať ďalej…

17.12.2017 napísal dš

prianie

Vianočné blahoželanie

Už o niekoľko dní sa prebudíme do krásneho a kúzelného rána. Tajomné ticho, blikajúce svetielka či vôňa ihličia naznačia niečo výnimočné – Vianoce. Prajem Vám, milí spoluobčania, nech počas vianočných sviatkov vo vašich domovoch vonia vianočné pečivo, žiari stromček, vládne dobrá nálada a láska. Želám Vám, aby ste tieto dni strávili s najbližšími, aby boli plné prekvapení, pokoja v duši a radosti. Veď Vianoce sú jedným z najkrajších sviatkov roka, pripomínajú nám narodenie Ježiša Krista. Ing. Ján Hartel, primátor mesta

Čítať ďalej…

15.12.2017 napísal dš

upozornenie

Upozornenie pre vodičov

Oznámenie pre motoristickú verejnosť o obmedzenej zjazdnosti cesty III. triedy č. 2054/ úsek medzi katastrálnymi územiami obci Lopušné Pažite a Dolným Vadičovom.

Čítať ďalej…