Počasie

Dnes
Weather icon °C
Vietor: m/s
Vlhkosť:
Tlak: mb
Viditeľnosť: km

Mesto informuje

Voľné pracovné miesto

03.11.2017 napísal dš

MIESTO

MESTO KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Údaje o voľnom pracovnom mieste:

1. Zamestnávateľ: Mesto Kysucké Nové Mesto

2. Sídlo zamestnávateľa: Mestský úrad Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody 94/27

3. Funkcia: matrikárka

4. Doba pracovného pomeru:  neurčitá

5. Sídlo pracoviska: Mestský úrad, Námestie slobody 94/27, Kysucké Nové Mesto

6. Stručná charakteristika pracovného miesta:

- vedie knihu narodení, manželstiev a úmrtí

- vydáva výpisy z matričných kníh

- plní úlohy súvisiace s uzavretím manželstva

- zabezpečuje prípravu a realizáciu občianskych obradov v meste

- vykonáva všetky činnosti matriky v pôsobnosti mesta v zmysle príslušných zákonov

 

7. Kvalifikačné predpoklady: stredoškolské vzdelanie s maturitou

 

8. Iné kritéria:

- bezúhonnosť

- spôsobilosť na právne úkony

- znalosť práce s PC

- možnosť nástupu od 01.01.2018

- zodpovedný prístup k práci

 

9. V prípade záujmu predložte:

- žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

- výpis z registra trestov

- profesijný životopis

- doklad o ukončenom vzdelaní

- písomný súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších  predpisov

 

Uprednostnení budú žiadatelia, ktorí sú držiteľmi osvedčenia o vykonaní skúšky podľa § 8 odsek 2 zákona NR SR č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov.

 

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi doručte na Mestský úrad Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody 94/27, 024 01 Kysucké Nové Mesto do 16.11.2017.

Ing. Ján Hartel

primátor mesta

Kysucké Nové Mesto 3.11.2017

Späť

Najnovšie

15.11.2017 napísal dš

sse

Oznam o prerušení distribúcie elektriny

SSE - Distribúcia, a. s. oznamuje, že dňa 30. novembra 2017 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach.

Čítať ďalej…

13.11.2017 napísal informatik

knihovnik

Voľné pracovné miesto

Mesto Kysucké Nové Mesto informuje o voľnom pracovnom mieste - opatrovateľka v domácnosti.

Čítať ďalej…

12.11.2017 napísal dš

dotaci

Žiadosti na poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta

Podľa VZN č. 2/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta KNM, môžu organizácie, právnické a fyzické osoby zaslať svoje žiadosti na poskytnutie dotácie na realizovanie všeobecne prospešných služieb a verejnoprospešný účel do 30. 11. 2016. Pripomíname tiež občanom, že podľa nového VZN je určený len jeden termín zasielania dotácií.

Čítať ďalej…

05.11.2017 napísal dš

volby

Výsledky volieb do VÚC

Oficiálne výsledky za Žilinský samosprávny kraj.

Čítať ďalej…

03.11.2017 napísal dš

MIESTO

Voľné pracovné miesto

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste.

Čítať ďalej…

01.11.2017 napísal dš

d3

Reakcia na otvorený list

Dňa 31.10. 2017 sa uskutočnilo na VÚC Žilina pracovné stretnutie zástupcov petičného výboru Ľubomíra Jánošku, Jána Hartela a Jozefa Grapu s premiérom SR Róbertom Ficom, štátnym tajomníkom Viktorom Stromčekom za účasti poslancov NR SR Igora Chomu a Jána Podmanického.

Čítať ďalej…

23.10.2017 napísal dš

d3

Tlačová konferencia o D3

Dnes 23.10. 2017 sa uskutočnila na MsÚ KNM tlačová konferencia, kde boli prítomní novinári oboznámení s otvoreným listom pre premiéra a predsedu NR SR, ako najvyšších predstaviteľov verejnej moci a zároveň predsedov koaličných strán tvoriacich vládnu koalíciu.

Čítať ďalej…

20.10.2017 napísal dš

urad

Klientské centrum na okresnom úrade

Okresný úrad KNM oznamuje občanom, že od 6. novembra 2017 bude zrekonštruovaná budova OÚ v KNM plne funkčná aj s novým Klientským centrom.

Čítať ďalej…