Počasie

Dnes
Weather icon °C
Vietor: m/s
Vlhkosť:
Tlak: mb
Viditeľnosť: km

Mesto informuje

Štatistické zisťovanie

20.04.2017 napísal dš

statistika
Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR organizuje Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach v domácnostiach. Pre rok 2017 bolo pre štatistické zisťovanie vybratých viac ako 400 obcí, medzi nimi i naše mesto. Do zisťovania bolo náhodným výberom zaradených viac ako 6 000 domácností.
Zisťovanie sa uskutoční v mesiacoch apríl až máj 2017.
V tomto období vybrané domácnosti vo Vašej obci (meste) navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach služobný preukazom zamestnanca ŠÚ SR a oficiálnym listom podpísaným guvernérom NBS a predsedom ŠÚ SR. Všetky informácie budú spracované anonymne.

Späť

Najnovšie

15.08.2017 napísal informatik

sse

Oznam

Oznamujeme Vám, že v dňoch 24. 8. 2017 od 11:00 hod a 25. 8. 2017 bude referát matriky a evidencie obyvateľstva zatvorený zo služobných dôvodov.

Čítať ďalej…

14.08.2017 napísal dš

zs

Voľné pracovné miesto

Základná škola Nábrežná v Kysuckom Novom Meste príjme s nástupom od 28.8.2017 do pracovného pomeru zamestnanca na pozíciu: správca počítačovej siete.

Čítať ďalej…

08.08.2017 napísal informatik

sse

Oznam

Oznamujeme občanom Kysuckého Nového Mesta že na základe požiadavky neziskovej organizácií Pomocný anjel sa v dňoch od 14. 8. do 18. 8. 2017 v našom meste uskutoční zber nepotrebného a obnoseného šatstva.

Čítať ďalej…

08.08.2017 napísal Dominik Šteiniger

zsr

Dotazník ROLA - Výskumný a vývojový ústav železníc Žilina

Výskumný a vývojový ústav železníc Žilina v súčasnosti rieši výskumnú úlohu: „Spoločensko-ekonomická efektívnosť systému prepravy RO-LA na medzinárodnej trase E75“ v ktorej sa posudzuje zníženie intenzity cestných nákladných súprav na trase Svrčinovec štátna hranica – Žilina prostredníctvom vlakov systému prepravy RO-LA, ako dočasného riešenia nepriaznivej dopravnej situácie v regióne Kysúc do doby kompletnej výstavby cesty D3. Nakoľko je verejná mienka v danej oblasti dôležitá, bol k danej téme vypracovaný dotazník, ktorý bude v rámci výskumnej úlohy vyhodnocovaný a akceptovaný.

Čítať ďalej…

06.08.2017 napísal dš

sse

Oznam o prerušení distribúcie elektriny

SSE - Distribúcia, a. s. oznamuje, že v dňoch 21.8. v čase od 7:30 do 15:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. 

Čítať ďalej…

01.08.2017 napísal dš

Augustové Zvesti KNM už v novinových stánkoch

V augustovom vydaní Zvestí Kysuckého Nového Mesta nájdete bohaté spravodajstvo z kultúry, školstva a samostatnú stranu o Jakubovských hodoch.

Čítať ďalej…

31.07.2017 napísal dš

volne

Voľné pracovné miesta

Materská škola, Budatínska Lehota 31 a MŠ Komenského prijmú do pracovného pomeru učiteľa  na plný úväzok.

Čítať ďalej…

28.07.2017 napísal dš

strecno

Informácia o prejazdnosti cesty I/18 v Strečnianskej úžine

Po odvolaní mimoriadnej situácie v obci Strečno bude dňa 29. 7. 2017 od 12:00 hod. prejazdná cesta I/18 v Strečnianskej úžine.

Čítať ďalej…

26.07.2017 napísal dš

zs

Výberové konanie

Mesto Kysucké Nové Mesto vyhlasuje druhé výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto.

Čítať ďalej…

19.07.2017 napísal dš

prenajom

Zámer mesta prenajať nebytové priestory

Mesto Kysucké Nové Mesto oznamuje zámer prenajať nasledovné nebytové priestory za účelom podnikania

Čítať ďalej…